NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / NAT

netsh routing ip nat - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pnrp dü?ümlerine ping yapar.
netsh diag ping loopback
Ping geridöngüsü (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
IGMP arabirim yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu gösterir.
netsh routing ipx delete staticservice
Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.
netsh ras ip add range
Statik IP adresi havuzuna bir aral?k ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.218
16179

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

Can I enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Canon für ältere Drucker / Scanner Problem unter Windows 10 keine Treiber!

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Windows 10 verzögerter Programmstart und hohe CPU Last, was tun?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 Professional-Testversion, 30 bis 90 Tage!

 /