NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ add ğ addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Kullanım: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametreler: Etiket Değer name - Ağ adresi çevirisinin kullanılacağı arabirimin adı. start - Adres aralığı için başlangıç IP adresi. end - Adres aralığı için bitiş IP adresi. mask - Başlangıç ve bitiş IP adresleriyle sınırlanan ağ aralığıyla ilişkili IP alt ağ maskesi. Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) adres havuzuna bir IP adresi aralığı ekler. Örnekler: add addressrange "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Örnek komut, NAT adres havuzuna 10.10.10.1 - 10.10.10.254 adres aralığını ve 255.255.255.0 maskesini ekler.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Komutları NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
netsh firewall set opmode
Güvenlik duvar? çal?şma yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete area
Belirtilen alan? siler.
netsh lan delete
Tablodan yap?land?rma girdisi siler.
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm

0.078

Belegter Arbeitsspeicher Windows (kein Belag gefunden)?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

Wie kann ich mich bei www.facebook.de registrieren bzw. anmelden?

 /

How to switch tabs in the Win 8/8.1 Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /