netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ add ğ addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Kullanım: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametreler: Etiket Değer name - Ağ adresi çevirisinin kullanılacağı arabirimin adı. start - Adres aralığı için başlangıç IP adresi. end - Adres aralığı için bitiş IP adresi. mask - Başlangıç ve bitiş IP adresleriyle sınırlanan ağ aralığıyla ilişkili IP alt ağ maskesi. Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) adres havuzuna bir IP adresi aralığı ekler. Örnekler: add addressrange "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Örnek komut, NAT adres havuzuna 10.10.10.1 - 10.10.10.254 adres aralığını ve 255.255.255.0 maskesini ekler.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Komutları NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
netsh firewall set opmode
Güvenlik duvar? çal?şma yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete area
Belirtilen alan? siler.
netsh lan delete
Tablodan yap?land?rma girdisi siler.
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.171
18403

Wie ändern ich den Anmeldebildschirmhintergrund von Windows 10?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I clean up the app directory, delete apps!

 /

VHD, what is this file?

 /

Löschen Sie eine leere Seite in Microsoft Word!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Erase the Memory in Windows 10!

 /

Senden an Desktop fehlt in Windows?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /