NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: Full: Tam (adres ve b. noktası) çeviri modu etkinleştirir. AddressOnly: Yalnızca adres çeviri modunu etkinleştirir. Private: Özel modu etkinleştirir. FullFirewall: Güvenlik duvarlı tam çeviriyi etkinleştirir. AddressOnlyFirewall: Güvenlik duvarlı yalnızca adres çeviriyi etkinleştirir. FirewallOnly: Yalnızca güvenlik duvarını etkinleştirir. Açıklamalar: Ağ adresi çevirisini (NAT) belirtilen arabirimde yapılandırır. Örnek: add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.061

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Frage! Windows 10 Testseite drucken, aber wie?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Bildschirmfrequenz einstellen/ändern?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Add to MS File-Explorer Context Menu?

 /