netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Kullanım: set global [[tcptimeoutmins=]tamsayı] [[udptimeoutmins=]tamsayı] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametreler: Etiket Değer tcptimeoutmins - TCP eşleştirmeleri için kullanılan dakika olarak zaman aşımı değeri. udptimeoutmins - UDP eşleştirmeleri için kullanılan dakika olarak zaman aşımı değeri. loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: NAT ile ilgili olayların günlüğünü tutma. error: Yalnızca NAT ile ilgili hataların günlüğünü tut. warn: NAT ile ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: NAT ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut. Açıklamalar: Genel NAT parametrelerini ayarlar. Örnek: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel NAT parametrelerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baş?na yap?land?rmay? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntülerWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Genel NAT parametrelerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.093
16057

In der Explorer-Ansicht Verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Neues Kennwort setzen unter Windows 10!

 /

When time-out select between hibernation and standby for you Windows OS!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Den Windows-7, oder Windows-8 Testzeitraum kann man verlängern, wie geht das?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Save the desktop OK window position in Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /