NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametreler: Etiket Değer name - arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: Full: Tam (adres ve b. noktası) çeviri modu etkinleştirir. AddressOnly: Yalnızca adres çeviri modunu etkinleştirir. Private: Özel modu etkinleştirir. FullFirewall: Güvenlik duvarlı tam çeviriyi etkinleştirir. AddressOnlyFirewall: Güvenlik duvarlı yalnızca adres çeviriyi etkinleştirir. FirewallOnly: Yalnızca güvenlik duvarını etkinleştirir. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için ağ adresi çevirisini (NAT) değiştirir. Örnek: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için NAT parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 show mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx add staticroute
Yol tablosuna statik bir yol ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim için NAT parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.171
17957

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

How to set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

Stress für die GPU unter Windows 11, 10 und 7 plus finden Sie der Lastverteilung! 

 /

Turn off or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Check smartphone phone credit?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /