NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametreler: Etiket Değer name - arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: Full: Tam (adres ve b. noktası) çeviri modu etkinleştirir. AddressOnly: Yalnızca adres çeviri modunu etkinleştirir. Private: Özel modu etkinleştirir. FullFirewall: Güvenlik duvarlı tam çeviriyi etkinleştirir. AddressOnlyFirewall: Güvenlik duvarlı yalnızca adres çeviriyi etkinleştirir. FirewallOnly: Yalnızca güvenlik duvarını etkinleştirir. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için ağ adresi çevirisini (NAT) değiştirir. Örnek: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için NAT parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 show mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx add staticroute
Yol tablosuna statik bir yol ekler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.062

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Translate text from clipboard!

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /