netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Kullanım: delete area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Silinecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik siler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışması gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, altağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için altağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnek: delete area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen alan? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
netsh routing ip nat show global
NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 ba?lant?lar?n? IPv4 üzerinden proxy ile gerçekleºtirmek için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras set authmode
Kimlik do?rulama modunu ayarlar.
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eºleºtirmelerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen alan? siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.202
15303

Wie finde ich Windows 10 Creators / Redstone Update auf meinem PC?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /