NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DUMP

netsh routing ip ospf dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp peer show
Bilgileri gösterir.
netsh diag show mail
Posta sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressrange
NAT arabirim adres havuzundan adres aral???n? siler.
netsh interface portproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/dump.htm
0.125

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

Fax und Scan ist auf einmal weg, Windows (10, 8.1)!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /