netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show area - Alan parametrelerini gösterir. show areastats - OSPF alan bilgisini gösterir. show global - Genel OSPF parametrelerini gösterir. show interface - Belirlenen arabirim için OSPF yapılandırmasını gösterir. show lsdb - OSPF bağlantı durumu veritabanını gösterir. show neighbor - OSPF komşularını gösterir. show protofilter - OSPF iletişim kuralları süzgeç bilgilerini görüntüler. show routefilter - OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler. show virtif - Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir. show virtifstats - OSPF sanal arabirimlerini gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW

netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine eklerWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show.htm
0.14
13490

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, can I?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Über die Eingabeaufforderung ein Programm starten per Befehlszeile!

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

What is a Windows document?

 /

Can I set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /