NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir.
netsh p2p group resolve
Gruptaki bir kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.
netsh show helper
Tüm üst düzey yard?mc?lar? listeler.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.046

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /

Kann ich irgendwie das Klick Geräusch bei der Navigation deaktivieren?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

VHD, what is this file?

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

What are variables?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /