NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir.
netsh p2p group resolve
Gruptaki bir kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.
netsh show helper
Tüm üst düzey yard?mc?lar? listeler.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.14

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Kann ich den Win-7 Release Kandidaten für immer nutzten?

 /

Mausrad Befehle unter Windows weiterleiten, auch wenn nicht im Vordergrund!   

 /

Can I find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /