netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Kullanım: show global Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı genel yapılandırmasını gösterir. Bu komutla aşağıdaki bilgiler gösterilir: Alan Açıklama ----- ----------- Günlük Düzeyi DHCP Aktarma Aracısı hizmetiyle ilgili olaylar için gerçekleştirlien günlüğün düzeyini gösterir. En Çok Alım Sırası Boyutu Yönlendiricinin bir kere sıraya alabileceği en çok DHCP paketi sayısı (tüm arabirimler için). Sunucu Sayısı Genel listedeki DHCP sunucusu sayısı.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Komutları DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleºtirir.
netsh ras delete link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özellikleri listesinden siler
netsh firewall show state
Güvenlik duvar?n?n geçerli durumunu gösterir.
netsh routing ip ospf set protofilter
OSPF iletiºim kural? eylemini belirler.
netsh lan show tracing
Kablolu yerel a? izlemesinin etkin mi yoksa devre d?º? m? oldu?unu gösterir.
netsh routing ipx show global
Genel IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.156
18472

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / turn off)?

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

2 x Quad-Explorer mit separaten Einstellungen!

 /

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Wie kann ich den Registrierungs-Editor aufrufen?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /