NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Kullanım: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]tamsayı] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametreler: Etiket Değer loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: RIP olaylarının günlüğünü tutma. error: Yalnızca RIP ile ilgili hataların günlüğünü tut. warn: RIP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: RIP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut. mintrig - Dakika olarak belirtilen en az tetik aralığı. peermode - Aşağıdaki değerlerden biri: include: Eşleri ekle. exclude: Eşleri çıkar. disable: Eş modunu devre dışı bırak. Açıklamalar: Genel RIP parametrelerini ayarlar. Örnekler: set global "Yerel Ağ Bağlantısı" none 10 disable set global "Yerel Ağ Bağlantısı" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ip rip set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel RIP parametrelerini belirler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show settings
Kablolu yerel a??n geçerli genel ayarlar?n? gösterir.
netsh routing ipx show filter
Paket süzgeçlerini görüntüler.
netsh routing ip autodhcp add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh interface ipv6 add address
Arabirime IPv6 adresi ekler.
netsh routing ip rip show globalstats
RIP istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Eº adlar?n?n kayd?n? siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.061

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /