netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifbinding ? Kullanım: show ifbinding [[index=]IP adresi [[rr=]tamsayı]] Parametreler: Etiket Değer index - RIP'in etkin olduğu ve bağları gözden geçirdiğiniz arabirim için yapılandırılmış IP adresi. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: IP adresi için RIP bağlarını gösterir. Örnek: show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5 Örnek komut, IP adresi 10.0.0.1 için her 5 saniyede yenileyerek bağları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip rip show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifbinding.htm
0.093
17852

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Schnell das Standard-Betriebssystem vor Windows Neustart ändern!

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Wie wähle ich nicht benachbarte Dateien in der Explorer-Listenansicht aus?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1 or 10!

 /

Krabbelnde Ameisen auch am Windows 10 Desktop Home und Pro!

 /

Lustige Zigarettenschachtelsprüche für Zigarettenschachteln erstellen!

 /

Can I paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /