NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ routerdiscovery ğ delete ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Kullanım: delete interface [name=] Parametreler: Etiket Değer name - Yönlendirici keşif yapılandırmasını silmek veya kaldırmak istediğiniz belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim için yönlendirici keşif yapılandırmasını siler. Örnek: delete interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendirici keşif bilgilerini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komşusunu siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm
0.155

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Festplatte?

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

Thunderbird Konto löschen, entfernen, Einstellungen?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /