netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set filter - Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini değiştirir. set interface - Arabirim durumunu belirler. set loglevel - Genel günlüğe alma düzeyini ayarlar. set persistentroute - Kalıcı statik bir yolu değiştirir. set preferenceforprotocol - Belirtilen iletişim kuralının tercih düzeyini belirler. set rtmroute - Kalıcı olmayan bir netmgmt yolunu değiştirir. set scope - Bir çok noktaya yayın kapsamının adını belirler.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntülerWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.171
14021

Wie lösche ich das Duplikat der Bilder, ergo Photos, markieren und umbenennen?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

Access quick links, find the directory in file explorer views, can I!

 /

Trotz Bildschirmschoner keine Passwort Abfrage unter Windows, warum?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Unter Windows 10 verschwinden Programme und Fenster Apps, warum?

 /

Windows 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /