netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ set ğ persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Kullanım: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun düzenleneceği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir. proto - Aşağıdaki değerlerden biri: static: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçir (varsayılan) nondod: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçirme preference - Yol için tercih. metric - Yol için ölçüt. view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın trafiği için geçerli (varsayılan) Açıklamalar: Belirtilen arabirimde kalıcı statik bir yolu değiştirir. Örnek: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik bir yolu de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.
netsh interface show credentials
Bir arabirime ba?lanmak için kullan?lan güven belgesini gösterir.
netsh routing ipx sap delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kal?c? statik bir yolu de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.202
17343

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

Windows 10 Zwischenablage Verlauf öffnen und verwenden!

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Tray function to see the Windows CPU and Memory usage!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Can I somehow turn off the click navigation sound on Win 10 in Quad-Dir?

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /