NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set scope ? Kullanım: set scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=] Parametreler: Etiket Değer grpaddr - Çok noktaya yayın kapsamı veya grup IP adresi grpmask - Çok noktaya yayın kapsamı adresi için alt ağ maskesi scopename - Ayarlanacak çok noktaya yayın kapsamının adı Açıklamalar: Bir çok noktaya yayın kapsamının adını ayarlar. Örnek: set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Çok Noktaya Yayın Kapsamım"

NETSH / ROUTING / IP / SET / SCOPE

netsh routing ip set scope - Windows 2000/XP - Komutları Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show interface
Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh ras ip show config
Geçerli RAS IP yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
DHCP sunucular?n? genel DHCP sunucu listesinden siler
netsh p2p idmgr delete identity
Kimlikleri siler.
netsh add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/scope.htm
0.187

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Kann man die Ports für den Passiven-Modus auf meinem Windows-FTP-Server festlegen?

 /

Can I manage the Windows 10 (management features)?

 /