NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show boundary - Yapılandırılmış çok noktaya yayın kapsam sınırlarını görüntüler. show boundarystats - IP Çok Noktaya Yayın Sınırları'nı görüntüler show filter - Paket süzgeci bilgilerini gösterir. show interface - Arabirim bilgilerini gösterir. show loglevel - Genel günlük düzeyini gösterir. show mfe - Çok noktaya yayın ileten girişleri görüntüler show mfestats - Çok noktaya yayın ileten giriş istatistiklerini görüntüler show persistentroutes - Kalıcı statik yolları gösterir. show preferenceforprotocol - Tüm iletişim kuralları için tercih düzeylerini gösterir. show protocol - Yapılandırılmış tüm IP iletişim kurallarını gösterir. show rtmdestinations - Yönlendirme tablosundaki hedefleri görüntüler show rtmroutes - Yönlendirme tablosundaki yolları görüntüler show scope - Yönlendirici üstünde yapılandırılmış olan çok noktaya yayın kapsamlarını görüntüler.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras set authmode
Kimlik do?rulama modunu ayarlar.
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eşleştirmelerini görüntüler.
netsh routing ip relay show interface
Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud set
Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.
netsh diag
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm
0.14

What is Surface Go or Pro?

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

What does data verify (verification)?

 /

Test erneut ausführen, Problem bei der Leistunsgindex Befehlszeile?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, how to?

 /

Wie kann ich den Computernamen am Windows-7 Rechner ändern?

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /