NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show boundary - Yapılandırılmış çok noktaya yayın kapsam sınırlarını görüntüler. show boundarystats - IP Çok Noktaya Yayın Sınırları'nı görüntüler show filter - Paket süzgeci bilgilerini gösterir. show interface - Arabirim bilgilerini gösterir. show loglevel - Genel günlük düzeyini gösterir. show mfe - Çok noktaya yayın ileten girişleri görüntüler show mfestats - Çok noktaya yayın ileten giriş istatistiklerini görüntüler show persistentroutes - Kalıcı statik yolları gösterir. show preferenceforprotocol - Tüm iletişim kuralları için tercih düzeylerini gösterir. show protocol - Yapılandırılmış tüm IP iletişim kurallarını gösterir. show rtmdestinations - Yönlendirme tablosundaki hedefleri görüntüler show rtmroutes - Yönlendirme tablosundaki yolları görüntüler show scope - Yönlendirici üstünde yapılandırılmış olan çok noktaya yayın kapsamlarını görüntüler.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW

netsh routing ip show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras set authmode
Kimlik do?rulama modunu ayarlar.
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eşleştirmelerini görüntüler.
netsh routing ip relay show interface
Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud set
Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.
netsh diag
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show.htm

0.062

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

How to start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Test erneut ausführen, Problem bei der Leistunsgindex Befehlszeile?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /