NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ show ğ boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Kullanım: show boundary Açıklamalar: Yapılandırılan çok noktaya yayın kapsamı sınırlarını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Arabirim Sınırın ayarlanacağı arabirimin adı. Address Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi. Mask Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. Scope Name Çok noktaya kapsamının adı.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tüm 6to4 yap?land?rma durumlar?n? s?f?rlar.
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.171
19380

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows OS?

 /

Markieren / Auswählen von Bilder in der Datei Explorer Ansicht!

 /

Time-controlled event and reactivation timer activate, deactivate!

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Compare two separate folders One is the SYSTEM font folder?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Open a new tab in the Quad-Explorer from the Explorer (same instance)!

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8.1, 10, 11 definieren!

 /

Delete Amazon article "last viewed in history"!

 /

Bitlocker deaktivieren, geht sowas in Win-10?

 /