NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ show ğ boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Kullanım: show boundary Açıklamalar: Yapılandırılan çok noktaya yayın kapsamı sınırlarını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Arabirim Sınırın ayarlanacağı arabirimin adı. Address Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi. Mask Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. Scope Name Çok noktaya kapsamının adı.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tüm 6to4 yap?land?rma durumlar?n? s?f?rlar.
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.202
19380

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Can the graphics card GPU be loaded with the 3D autopilot for a long time?

 /

Highlight active address bar in all Explorer windows on MS Windows!

 /

Always start the Quad Explorer for Windows maximized!

 /

Can I still determine the folder sizes on Windows 11?

 /

Can I still create the short door notes under Windows 11?

 /

Can I activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, modify)?

 /

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

New versions of Windows 11 are released once a year!

 /

Start the Explorer Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Where is the folder of Windows 11/10 wallpapers!

 /