NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Kullanım: show persistentroutes [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Kalıcı yolların kullanıldığı belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Kalıcı statik yolları gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Prefix - Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme (CIDR) biçiminde (örnek: 10.0.0.1/8) Protocol - Yolu ekleyen iletişim kuralı Prf - Yolun tercih değeri Met - Tercihi aynı eş yollar arasında seçim yapmada kullanılan yolun birincil ölçüt değeri Gateway - İletmede kullanılan sonraki atlamanın IP adresi Vw - Görüntüleme listesi (U=tekli yayın, M=çok noktaya yayın) arabirim - Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim Örnekler: show persistentroutes show persistentroutes name="Yerel Ağ Bağlantısı" İlk komut, tüm arabirimler için kalıcı yolları gösterir. İkinci komut, yalnızca belirtilen arabirim için kalıcı yolları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik yollar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kal?c? statik yollar? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.217
17628

Sperren Sie Ihren Computer mit der Maus Taste!

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

What is an internet platform?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Forget the Font Name!

 /

Find duplicate files with different file size or compression!

 /

How to remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

Am Samsung Handy den Blaufilter aktivieren?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about changes on your computer!

 /

Ersetzen von Texten im markierten Text mit QTP unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /