NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmroutes ? Kullanım: show rtmroutes [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]iletişim kuralı] Parametreler: Etiket Değer operator - Aşağıdaki değerlerden biri: matching: Belirtilen hedefe uyan yolları göster shorterthan: hedeften kısa yolları gösterir longerthan: hedeften uzun yolları gösterir dest - Hedefin IP adresi mask - Hedef IP adresi için alt ağ maskesi değeri view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: yalnızca tek yönlü için kullanılan yolları göster multicast: yalnızca çok noktaya yayın için kullanılan yolları göster both: hem tek hem çok noktaya yayın yollarını göster (varsayılan) protocol - Yalnızca belirli bir yönlendirme iletişim kuralı tarafından eklenen yolları göster Açıklamalar: Hedefleri yönlendirme tablosunda gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Önek - Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme (CIDR) biçiminde (ör. 10.0.0.1/8) İletişim Kuralı - Yolu ekleyen iletişim kuralı Tercih - Yolun tercih değeri Ölçüt - Aynı tercihli aynı yollar arasında tercih yapmak için kullanılan birincil ölçüt değeri Ağ Geçidi - İletmede kullanılan bir sonraki düğümün IP adresi Görüntü - Görüntülerin listesi (U=Tek Yönlü, M=Çok Noktaya Yayın) Arabirim - Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim Örnekler: show rtmroutes show rtmroutes sh 10.0.0.1 show rtmroutes lo 172/8 İlk komut yönlendirme tablosundaki tüm yönleri görüntülemek için kullanılır. İkinci komut 10.0.0.1 den kısa tüm yönleri göstermek ve üçüncü komut 172.0.0.0/8 alt ağacındaki bütün yönleri görüntülemek için kullanılır.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMROUTES

netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmroutes.htm
0.296
17965

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

T-Online Browser 7 Favoriten einblenden, aber wie?

 /

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /

Ändern Sie den Namen und die Größe der Schrift in den Zellen der Exploreransicht!

 /

File formats and file types, what is it?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, can I?

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /