netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmroutes ? Kullanım: show rtmroutes [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]iletişim kuralı] Parametreler: Etiket Değer operator - Aşağıdaki değerlerden biri: matching: Belirtilen hedefe uyan yolları göster shorterthan: hedeften kısa yolları gösterir longerthan: hedeften uzun yolları gösterir dest - Hedefin IP adresi mask - Hedef IP adresi için alt ağ maskesi değeri view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: yalnızca tek yönlü için kullanılan yolları göster multicast: yalnızca çok noktaya yayın için kullanılan yolları göster both: hem tek hem çok noktaya yayın yollarını göster (varsayılan) protocol - Yalnızca belirli bir yönlendirme iletişim kuralı tarafından eklenen yolları göster Açıklamalar: Hedefleri yönlendirme tablosunda gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Önek - Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme (CIDR) biçiminde (ör. 10.0.0.1/8) İletişim Kuralı - Yolu ekleyen iletişim kuralı Tercih - Yolun tercih değeri Ölçüt - Aynı tercihli aynı yollar arasında tercih yapmak için kullanılan birincil ölçüt değeri Ağ Geçidi - İletmede kullanılan bir sonraki düğümün IP adresi Görüntü - Görüntülerin listesi (U=Tek Yönlü, M=Çok Noktaya Yayın) Arabirim - Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim Örnekler: show rtmroutes show rtmroutes sh 10.0.0.1 show rtmroutes lo 172/8 İlk komut yönlendirme tablosundaki tüm yönleri görüntülemek için kullanılır. İkinci komut 10.0.0.1 den kısa tüm yönleri göstermek ve üçüncü komut 172.0.0.0/8 alt ağacındaki bütün yönleri görüntülemek için kullanılır.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMROUTES

netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmroutes.htm
0.171
17965

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Wozu Öffnen, Schließen der Laufwerk oder DVD auswerfen, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Im Windows Vista Explorer die Verzeichnisgröße anzeigen. Geht das?

 /

Kann man mit "FingerWeg " auch Windows Komponenten wie Outlook, Messenger, Mediaplayer usw. restlos entfernen ?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /