netsh routing ipx add filter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add filter ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / FILTER

netsh routing ipx add filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesine bir paket süzgeci ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten giriºleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaºaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komºusunu siler.
netsh lan dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesine bir paket süzgeci ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/filter.htm
0.155
16611

Install Windows 10 excluding Product Key, can I do this?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /