NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticservice ? DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır. Komut Sözdizimi: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svname - hizmet adı, mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), node - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICSERVICE

netsh routing ipx delete staticservice - Windows 2000/XP - Komutları Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? baºlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriº istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticservice.htm
0.156
19300

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10 and 11?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Start Windows Terminal as admin in Windows 11!

 /

Can I enable or turn off Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

Folder, Directory?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /