NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ delete ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode net mask DELETE FILTER ifname mode net mask SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx rip delete filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtifstats
OSPF sanal arabirimlerini gösterir.
netsh p2p group show
Bilgileri gösterir.
netsh winsock
`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh interface ipv6 help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete/filter.htm
0.156
20591

What is a timer?

 /

Aero?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)!

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Windows 10 ISO brennen, geht so was?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /