NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode net mask DELETE FILTER ifname mode net mask SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx rip delete filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinden bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtifstats
OSPF sanal arabirimlerini gösterir.
netsh p2p group show
Bilgileri gösterir.
netsh winsock
`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh interface ipv6 help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete/filter.htm
0.061

Wie ändere ich die Größe meines Windows-Mauszeigers?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Was ist Invisalign?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Windows 7 wechselt nicht automatisch in den Ruhezustand?

 /