NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? GLOBAL nesnesi, genel SAP ayarlarını yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level] Burada: level - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini de?iştirir.
netsh ras aaaa set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh firewall delete allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip nat uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface reset
Bilgileri s?f?rlar.
netsh routing ipx rip show global
Genel iletişim kural? yap?land?rmas?n? gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm
0.046

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, customize)?

 /

Warum Desktop.Calendar.Tray.OK für Windows?

 /