netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - yol yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komşusunu siler.
netsh lan dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx sap show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.202
20163

Can I download the Windows 7 test version?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Enable standard desktop icons under Windows 10!

 /