NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - yol yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komşusunu siler.
netsh lan dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx sap show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.186
20163

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Can I remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

PowerShell commands directly in the Quad-Explorer Start with current directory!

 /

Delete registry values ​​and complete directorys under Windows 10 and Server!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Trotz Bildschirmschoner keine Passwort Abfrage unter Windows, warum?

 /

Use random color for a desktop note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 Desktop -Symbole automatisch anordnen- deaktivieren?

 /