NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set filter - Süzgeç listesinde bir iletişim kuralları süzgeç girdisini güncelleştirir. set global - Genel iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir. set interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.
netsh interface show credentials
Bir arabirime ba?lanmak için kullan?lan güven belgesini gösterir.
netsh routing ipx sap delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras show link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.077

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

What is USB (interface)?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /