netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set filter - Süzgeç listesinde bir iletişim kuralları süzgeç girdisini güncelleştirir. set global - Genel iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir. set interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.
netsh interface show credentials
Bir arabirime ba?lanmak için kullan?lan güven belgesini gösterir.
netsh routing ipx sap delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras show link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.186
14965

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, can I?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /