NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show interface ? INTERFACE nesnesi, SAP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama'yı kullanın) admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - hizmet yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx sap show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa add authserver
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.
netsh exec
Bir komut dosyas?n? çal?ºt?r?r.
netsh routing ip nat set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface portproxy show
Bilgileri gösterir.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/interface.htm
0.061

Windows 32bit Treiber unter Windows x64?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

NewFileTime Video!

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Wie lange dauert es, bis Windows 10 installiert ist (Download)?

 /