NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER

netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Ba?lama önbelle?i girdilerini gösterir.
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?ş olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim ba?lant?lar? için
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh lan set tracing
?zlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.14
17972

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Connection to remote desktop service via command prompt!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Ich habe gesehen, dass es einen Download gibt für windows xp boot.ini repair.

 /

Windows 11/10 cannot right-click on the desktop!

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Make an admin account to a standard user on Windows 10/11!

 /

Customize folder Columns / Save in Quad Explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

 /