NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticroute ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICROUTE

netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticroute.htm
0.156
18186

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 10!

 /

Lösung um lange Dateipfade in der CMD-Eingabeaufforderung einzufügen!

 /

OneDrive does not appear in Explorer Windows 10, 8.1!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Turn off Flight Mode on Windows 10?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

Q-Dir Download Variants?

 /