NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Yerel olarak kaydettirilen adlar? görüntüler.
netsh diag dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip igmp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Hedef önbellek girdilerini gösterir.
netsh routing ip update
Bir arabirimdeki oto statik yollar? güncelleºtirir.
netsh ras appletalk show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.14
18267

Can I turn off auto driver updates on Windows 10?

 /

What is a binary number?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

In Windows 10 ist Bluetooth auf einmal verschwunden!

 /

Windows 10 goes to sleep too early!

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

Was ist ein virtueller Drucker?

 /

Timestamps?

 /

Was ist Visual Studio Express?

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /