NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show interface ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx show interface - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show names
Yerel olarak kaydettirilen adlar? görüntüler.
netsh diag dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip igmp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Hedef önbellek girdilerini gösterir.
netsh routing ip update
Bir arabirimdeki oto statik yollar? güncelleºtirir.
netsh ras appletalk show
Bilgi gösterir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/interface.htm
0.062

Wo finde ich den PC Leistungsindex in Windows 8 (8.1, 10) (Computer, Bewertung)?

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Looking for a USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /