NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları `netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.171
14353

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...!

 /

Find Snipping Tool on Windows 10!

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

Show folder size and print it out under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

Windows Server 2008 mit Vista-Aero Designe, wie geht das?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /