SORT: Sorterer input.


... Eksempler på kommandoen "SORT"
... "SORT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SORT"

Kommandoen: "SORT" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SORT"

Det`SORT`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at sortere indholdet af filer. Her er nogle eksempler på brug af`SORT`-Kommando: Eksempel 1: Sortering af tekst i en fil:

@ECHO OFF
REM Opret en tekstfil med usorterede data
ECHO banana >> data.txt
ECHO apple >> data.txt
ECHO cherry >> data.txt

REM Sorter dataene in filen
SORT data.txt

REM Vis de sorterede data
TYPE data.txt

Beskrivelse: Dette eksempel opretter en tekstfil (`data.txt`) oprettet med usorterede data. Kommandoen`SORT data.txt`sorterer dataene i filen alfabetisk. Det`TYPE`sætning viser de sorterede data. Eksempel 2: Omvendt sortering:

@ECHO OFF
REM Opret en tekstfil med usorterede data
ECHO banana >> data.txt
ECHO apple >> data.txt
ECHO cherry >> data.txt

REM Sorter dataene in omvendt rækkefølge
SORT /R data.txt

REM Vis omvendt sorterede data
TYPE data.txt

Beskrivelse: Det er her`/R`mulighed, der bruges til at sortere dataene i omvendt rækkefølge. Det`TYPE`sætning viser de omvendt sorterede data. Eksempel 3: Sortering af numeriske data:

@ECHO OFF
REM Opret en tekstfil med numeriske data
ECHO 10 >> data.txt
ECHO 5 >> data.txt
ECHO 20 >> data.txt

REM Sorter de numeriske data
SORT /N data.txt

REM Vis de sorterede numeriske data
TYPE data.txt

Beskrivelse: Det er her`/N`mulighed, der bruges til at sortere numeriske data. Det`TYPE`sætning viser de sorterede numeriske data. Eksempel 4: Sortering af filer i den aktuelle mappe:

@ECHO OFF
REM Sorter filer i den aktuelle mappe efter filnavn
DIR /B /O:N > filliste.txt
SORT filliste.txt

REM Vis den sorterede liste over filer
TYPE filliste.txt

Beskrivelse: I dette eksempel`DIR`sætning, der bruges til at oprette en liste over filer i den aktuelle mappe. Med`/O:N`er sorteret efter filnavn, og`SORT`statement sorterer denne liste. Det`TYPE`sætning viser den sorterede liste over filer. Eksempel 5: Sortering af data fra en pipeline:

@ECHO OFF
REM Brug en Pipeline, um at sortere data
ECHO banana > data.txt
ECHO apple >> data.txt
ECHO cherry >> data.txt

TYPE data.txt | SORT

Beskrivelse: Det er her`SORT`sætning brugt i en pipeline for at få dataene direkte fra en anden erklæring (i dette tilfælde`TYPE`) at sortere. Det`SORT`-Instruktion giver forskellige muligheder, der kan tilpasses afhængigt af dine sorteringsbehov. Du kan`SORT /?`i kommandoprompten for at se en liste over alle tilgængelige muligheder og få flere oplysninger.

"SORT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

SORT [/R] [/+n] [/M kilobyte] [/L landestandard] [/REC 
poststørrelse]
[[drev1:][sti1]filnavn1] [/T [drev2:][sti2]]
[/O [drev3:][sti3]filnavn3]
/+n Angiver tegnnummeret, n, der skal 
begynde de
enkelte sammenligninger. /+3 
angiver, at hver
enkelt sammenligning skal begynde 
ved det
3. tegn i hver linje. Linjer med 
færre end n
tegn sammenlignes før andre linjer. 
Som 
standard starter sammenligninger 
med det 
første tegn i hver linje.
/L[OCALE] landestandard Overskriver systemets 
standardlandestandarder
med den angivne standard. 
Landestandarden
""C"" giver den hurtigste 
sammenligningssekvens
og er p.t. det hurtigste 
alternativ. SORT
skelner altid mellem store og små 
bogstaver.
/M[EMORY] kilobyte Angiver, hvor mange kilobyte 
hovedhukommelse
der skal bruges til sorteringen. 
Hukommelsens 
størrelse er altid begrænset til et 
minimum på
160 kilobyte. Hvis der er angivet 
hukommelses-
størrelse, anvendes den nøjagtige 
mængde til
sorteringen, uanset hvor meget 
hovedhukommelse
der er til rådighed.

Den bedste ydeevne opnås normalt 
ved ikke at
angive en hukommelsesstørrelse. Som 
standard
vil sorteringen foregå i én omgang 
(ingen
midlertidig fil), hvis den passer i 
den
maksimale standardhukommelse, 
ellers foregår
den i to omgange, hvor de delvist 
sorterede
data gemmes i en midlertidig fil, 
så den
mængde hukommelse, der bruges til 
såvel 
sorteringen som sammenfletningen, 
er lige stor. 
Den maksimale hukommelsesstørrelse 
er som
standard 90% af den tilgængelige 
hovedhukommelse, hvis såvel input 
som output
er filer, ellers er den 45%.
/REC[ORD_MAXIMUM] tegn Angiver det maksimale antal tegn i 
en post
(standard er 4096, maksimum er 
65535).
/R[EVERSE] Bytter om på sorteringsrækkefølgen, 
dvs.
sorterer fra Z til A og derefter 
fra 9 til 0.
[drev1:][sti1]filnavn1 Angiver filen, der skal sorteres. 
Hvis den
ikke er angivet, sorteres 
standardinputfilen.
Angivelse af inputfilen er 
hurtigere end at
omdirigere den samme fil som 
standardinput.
/T[EMPORARY]
[drev2:][sti2] Angiver stien til mappen, der skal 
rumme
sorteringsfunktionens arbejdslager 
i tilfælde
af, at dataene ikke passer i 
hovedhukommelsen.
Standarden er at bruge systemets 
midlertidige
mappe.
/O[UTPUT]
[drev3:][sti3]filnavn3 Angiver filen, hvori det sorterede 
input skal
gemmes. Hvis den ikke angives, 
skrives
dataene til standardoutputfilen. 
Det er 
hurtigere at angive outputfilen end 
at
omdirigere standardoutputtet til 
samme fil.

Vigtig information, tip til kommandoen "SORT"

Ved brug af`SORT`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Sorteringstype: Som standard`SORT`-Kommando alfanumerisk sortering, hvilket betyder, at data er sorteret efter både bogstaver og tal. Med`/N`mulighed kan du aktivere numerisk sortering.

SORT /N filer.txt

2. Standard output: Hvis du`SORT`uden specificeret outputfil, vil det sorterede output blive vist på skærmen. Hvis du vil gemme de sorterede data til en fil, kan du omdirigere outputtet til en fil:

SORT usorterede_data.txt > sorterede_data.txt

3. Skribent: Sorteringen skelner ikke mellem store og små bogstaver som standard. Det betyder, at store og små bogstaver ignoreres ved sortering. Hvis der kræves forskel på store og små bogstaver, kan du`/C`-Brug mulighed.

SORT /C filer.txt

4. Omvendt sortering: Med`/R`mulighed giver dig mulighed for at vende sorteringen og vise dataene i faldende rækkefølge.

SORT /R filer.txt

5. Tegnkodning: Som standard udføres sortering ved hjælp af den oprindelige tegnkodning. Hvis dine data har en anden tegnkodning, kan du`/UTF-8`-Brug mulighed (fra Windows 10, version 1903).

SORT /UTF-8 filer.txt

6. Tegnbegrænsninger: I ældre versioner af Windows er der en grænse for antallet af tegn, der`SORT`kan behandles på én gang. Hvis du støder på problemer ved sortering af meget lange rækker, kan dette være årsagen. 7. Tilpassede separatorer: Den`SORT`kommandoen adskiller normalt indtastninger ved hjælp af mellemrum. Hvis dine data bruger en anden separator, kan du bruge værktøjer som f.eks`sed`eller`awk`i et skalmiljø, før du bruger det`SORT`frem.

TYPE data.txt | sed 's/,/ /g' | SORT

Det er vigtigt at overveje de specifikke behov for dine data og de tilgængelige muligheder`SORT`-Kommando, der skal tages i betragtning for at opnå det ønskede resultat. Du kan`SORT /?`i kommandoprompten for at se en liste over tilgængelige muligheder og flere detaljer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SORT - Sorterer input.

HTTP: ... console/da/061.htm
0.093
9012
Windows 11 taskbar is not transparent? How can I find pictures with Find.Same.Images.OK! Ist wirklich das neue Windows 11 installiert? Delete confirmation Windows 11! Restart programs from the Windows taskbar! Ersetzen von Texten im markierten Text mit QTP unter Windows 11, 10, 8.1, ...! Change the language in QuickTextPaste! Specific language at install in the silent command line! Set the screen brighter or darker in Windows 11? Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!(0)