TIME: Viser eller indstiller systemtiden.


 


... Eksempler på kommandoen "TIME"
... "TIME" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "TIME"

Kommandoen: "TIME" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "TIME"

Det`TIME`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at se eller ændre den aktuelle systemtid. Her er nogle eksempler på brug af`TIME`-Kommando: Eksempel 1: Visning af den aktuelle systemtid:

TIME

Beskrivelse: Denne kommando viser den aktuelle systemtid. Eksempel 2: Ændring af systemtiden:

TIME 14:30

Beskrivelse: Her ændres systemtiden til 14:30. Eksempel 3: Brug af 24-timers tidsformatmulighed:

TIME /T

Beskrivelse: Den`/T`-Option viser den aktuelle systemtid i 24 timers format. Eksempel 4: Vis prompt for at ændre tid:

TIME /P

Beskrivelse: Den`/P`-Option beder brugeren om at indtaste tiden manuelt. Eksempel 5: Venter på brugerinput for at ændre tid:

TIME /T /P

Beskrivelse: Disse muligheder kombinerer visning af den aktuelle systemtid i 24-timers format og beder brugeren om at indtaste tiden manuelt. Eksempel 6: Vis tid i et bestemt format:

TIME /FORMAT hh:mm:ss

Beskrivelse: Med`/FORMAT`mulighed giver dig mulighed for at styre formatet på den viste tid. Eksempel 7: Brug af tidsmiljøvariablen:

SET Nuværende tid=%TIME%
ECHO Det aktuelle tidspunkt er %Nuværende tid%

Beskrivelse: Her gemmes den aktuelle systemtid i en miljøvariabel (`Nuværende tid`) gemt og derefter brugt i en ECHO-sætning. Der er et par ting at overveje: - Hvis du ændrer klokkeslættet manuelt, vil det normalt kun opdateres i løbet af den aktuelle session. Efter en systemgenstart tages systemtiden normalt fra systemuret. - Bemærk, at ændring af systemtiden skal behandles med forsigtighed i produktionsmiljøer, da det kan påvirke dato- og tidsafhængige operationer. - Du skal have administratorrettigheder for at ændre systemtiden. Du kan`TIME /?`i kommandoprompten for at få hjælp og en liste over tilgængelige muligheder for`TIME`kommando til at vise.

"TIME" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller definerer systemklokkeslættet.

TIME [/T | tid]

Skriv TIME uden parametre for at vise det aktuelle 
systemklokkeslæt og få
mulighed for at angive et nyt. Tryk på Enter for at beholde 
klokkeslættet.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen
TIME parameteren /T, der fortæller kommandoen, at det aktuelle
klokkeslæt skal være output, uden at der skal spørges om et nyt 
klokkeslæt.

Vigtig information, tip til kommandoen "TIME"

Ved brug af`TIME`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Administratorrettigheder: For at ændre systemtiden skal du have administratorrettigheder. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator, før du forsøger at ændre systemtiden. 2. Tidsformat: Tidsformatet kan variere fra land til land. Sørg for, at du bruger det korrekte tidsformat for din region. Eksemplerne brugte 24-timers formatet (`hh:mm`), men afhængigt af regionen, 12-timers formatet (`h:mm AM/PM`) bruges. 3. Brug manuel indtastning med forsigtighed: Hvis du har`/P`mulighed for at bede brugeren om manuel input, vær forsigtig, da forkert input kan resultere i ugyldige tider. 4. Tidsændringsvedholdenhed: Systemtidsændringer er typisk gyldige for varigheden af ​​den aktuelle session. Efter en systemgenstart overtages systemtiden normalt fra systemuret. 5. Systemur og netværkstid: I netværksmiljøer kan systemtiden tages fra en central tidsserver. I sådanne tilfælde kan manuel ændring af systemtiden forårsage konflikter. Det er tilrådeligt at overveje netværkspolitikker. 6. Vær forsigtig med scripts og automatisering: Hvis du bruger`TIME`-Kommando i scripts eller automatiserede processer, vær særlig omhyggelig med at undgå uventede ændringer i systemtiden. Dette kan føre til fejl eller uønskede konsekvenser. 7. NTP og automatisk tidssynkronisering: Moderne versioner af Windows har normalt automatisk tidssynkronisering aktiveret via Network Time Protocol (NTP). Det er tilrådeligt at bruge denne funktion for at opretholde nøjagtig og ensartet tid. 8. Sikkerhedsaspekter: Ændring af systemtid kan betragtes som en sikkerhedsrisiko i sikkerhedskritiske miljøer. I sådanne miljøer bør streng kontrol og logning være på plads. Det er vigtigt at være opmærksom på disse punkter, især hvis du vil ændre systemtiden i produktive eller sikkerhedskritiske miljøer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje TIME - Viser eller indstiller systemtiden.

HTTP: ... console/da/064.htm
0.092
12953
Efficient file management with Q-Dir, the column view! The golden desktop clock with dial! Preview animated Gif images in File Explorer! Adjust color filter settings in Windows 11? Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11? Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK! Windows 11 automatic playback / auto-play shortcut on the desktop! Find the printer queue on Windows 11! Efficient file management with Q-Dir, the column view! Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!(0)