TREE: Viser grafisk mappestrukturen for et drev eller en sti.


... Eksempler på kommandoen "TREE"
... "TREE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "TREE"

Kommandoen: "TREE" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "TREE"

Det`TREE`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at vise mappestrukturen for en bestemt sti eller et bestemt drev. Her er nogle eksempler på brug af`TREE`-Kommando: Eksempel 1: Se mappestrukturen for den aktuelle mappe:

TREE

Beskrivelse: Denne kommando viser mappestrukturen for den aktuelle mappe (den hvor kommandoprompten er placeret). Eksempel 2: Se biblioteksstrukturen for en specifik mappe:

TREE C:\Eksempel

Beskrivelse: Biblioteksstrukturen for "C:\Eksempel"-biblioteket vises her. Eksempel 3: Viser mappestruktur med undermapper og filer:

TREE /F

Beskrivelse: Den`/F`-Option viser ikke kun mapperne, men også filerne i mappestrukturen. Eksempel 4: Visning af mappestrukturen med yderligere oplysninger:

TREE /A

Beskrivelse: Den`/A`indstilling viser yderligere oplysninger for hver mappe, inklusive antallet af filer og undermapper, den indeholder. Eksempel 5: Viser mappestruktur med fulde stier:

TREE /F /A

Beskrivelse: Kombination af`/F`- og`/A`- Muligheder for at vise mappestrukturen med filer og yderligere information, inklusive fulde stier. Eksempel 6: Visning af mappestrukturen med et bestemt dybdeniveau:

TREE /F /A /L 2

Beskrivelse: Den`/L`indstilling begrænser dybden af ​​mapper, der skal vises. Kun mapper og filer op til en dybde på 2 vises her. Eksempel 7: Eksporter mappestruktur til en tekstfil:

TREE /F /A > Directory struktur.txt

Beskrivelse: Denne kommando dirigerer outputtet af mappestrukturen til en tekstfil kaldet directorystructure.txt. Det er vigtigt at bemærke, at`TREE`kommando har en tendens til at vise en masse information for meget dybe eller store mappestrukturer. I sådanne tilfælde kan resultaterne blive forvirrende. Du kan`TREE /?`i kommandoprompten for at få hjælp og en liste over tilgængelige muligheder for`TREE`kommando til at vise.

"TREE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser mappetræet for et drev eller en sti.

TREE [drev:][sti] [/F] [/A]

/F Viser navnene på filerne i hver mappe.
/A Bruger ASCII i stedet for udvidede tegn.

Vigtig information, tip til kommandoen "TREE"

Ved brug af`TREE`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par punkter at bemærke: 1. Outputomfang: Afhængigt af dybden og størrelsen af ​​biblioteksstrukturen vil outputtet af`TREE`-Kommando kan være meget omfattende. Det er vigtigt at overveje hvilke muligheder (`/F`,`/A`,`/L`osv.) passer bedst til din brug. 2. Lagring af output: Hvis mappestrukturen er stor, vil outputtet af`TREE`-Kommandoen kan være meget stor. I sådanne tilfælde kan det give mening at omdirigere outputtet til en fil til senere gennemgang eller analyse. Eksempel:

TREE /F /A > Directory struktur.txt

3. Dybdebegrænsning: For meget dybe mappestrukturer, muligheden`/L`kan bruges til at begrænse antallet af viste biblioteksniveauer. Dette kan forbedre klarheden. Eksempel:

TREE /F /A /L 2

4. Filsystemtilladelser: Den`TREE`kommandoen viser mappestrukturen baseret på tilladelserne for den bruger, der udfører kommandoen. Mapper eller filer kan være synlige eller ej, afhængigt af brugerens tilladelser. 5. Ydeevne: Med meget store mappestrukturer, kører du`TREE`-Kommando kan tage lidt tid og påvirke ydeevnen. Dette bør tages i betragtning, især for netværksshares eller mapper med mange filer. 6. Specialtegn i stien: Sørg for, at stien til den mappe, du vil analysere, ikke indeholder nogen specialtegn, der kan have en særlig betydning på kommandolinjen. Brug eventuelt anførselstegn rundt om stien. Eksempel:

TREE "C:\Mit bibliotek"

7. Mappe- og filnavne med mellemrum: Hvis mappe- eller filnavne indeholder mellemrum, skal du omslutte stien i anførselstegn for at undgå problemer med kommandolinjefortolkning. Eksempel:

TREE "C:\Vejviser med mellemrum"

8. Særlige muligheder: Tjek de tilgængelige muligheder med`TREE /?`i kommandoprompten for at bestemme, hvilke muligheder der passer bedst til dine behov. Det`TREE`kommandoen er et nyttigt værktøj, men det er vigtigt at overveje indvirkningen på ydeevnen og størrelsen af ​​outputtet, især når det anvendes på store mappestrukturer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje TREE - Viser grafisk mappestrukturen for et drev eller en sti.

HTTP: ... console/da/066.htm
0.093
16545

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

Compare images and Multilanguage ergo change Language!

Lotto, Toto, Auswahlwette, Keno und EuroJackpot  Gewinnzahlen Zufallsgenerator! 

Texte mit kurzen individuellen Ergänzungen via copy_text!

Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer!(0)