Kommando-linje convlog - 'convlog' er ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>CONVLOG /?
'convlog' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern
kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>DEBUG /?
'debug' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>DRIVERQUERY /?

DRIVERQUERY [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at vise en liste over
de installerede enhedsdrivere.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal
oprettes
forbindelse til.

/U [domæne\]bruger Angiver den brugerkontekst,
som kommandoen skal køres under.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den
angivne
brugerkontekst.

/FO format Angiver den outputtype, der bliver
vist.
Gyldige værdier, som kan overføres
med
parameteren er: "TABLE", "LIST",
"CSV".

/NH Angiver, at "kolonneoverskriften"
skal ikke vises. Kun gyldig for
formaterne "TABLE" og "CSV".

/SI Viser oplysninger for signerede
drivere.

/V Viser kontroloutput. Gælder ikke
for signerede drivere.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S IP-adresse /U bruger /V
DRIVERQUERY /S system /U domæne\bruger /P adgangskode /FO
LIST
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando-linje convlog - 'convlog' er ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando, betjenes program eller en batchfil.

HTTP: ... console/da/074.htm
0.218
21940

Can I modify in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Erstelle Rechner Tastaturkürzel für alle Windows OS!

 /

Exportieren der Dokumenten aus der Eingabeaufforderung (cmd.exe)!

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Was für Systemvoraussetzungen brauche ich in Windows 7/10 für Nutzung des XP-Mode?

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Rechtschreibprüfung Internet Explorer 11/10 ändern Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /