ATTRIB: Näyttää tai muuttaa tiedoston määritteitä.


... Esimerkit komennosta "ATTRIB"
... "ATTRIB" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "ATTRIB"-komennolle

Komento: "ATTRIB" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "ATTRIB"

Tässä on esimerkkejä kommenteineen`ATTRIB`-Komento Windowsin komentokehotteessa: Esimerkki 1: Näytä tiedostoattribuutit:

ATTRIB tiedosto.txt

Kuvaus: Tämä komento näyttää tiedoston "file.txt" attribuutit, kuten: B. onko se vain luku - vai piilotettu. Esimerkki 2: Poista tiedoston kaikki tiedostoattribuutit:

ATTRIB -R -H tiedosto.txt

Kuvaus: Tämä komento poistaa vain luku (`-R`) ja piilotettu (`-H`) Tiedoston "File.txt" attribuutit poistettu. Esimerkki 3: Näytä kansion tiedostoattribuutit:

ATTRIB Kansio /D

Kuvaus: Näyttää Kansio-kansion ja sen tiedostojen määritteet. Parametri`/D`määrittää, että attribuutit tulee näyttää rekursiivisesti alikansioille ja tiedostoille. Esimerkki 4: Tee kaikista nykyisen hakemiston tiedostoista vain luku -muotoisia:

ATTRIB +R *

Kuvaus: Tämä komento tekee kaikista nykyisen hakemiston tiedostoista vain luku -muotoisia. Esimerkki 5: Tee kaikista nykyisen hakemiston ja alihakemistojen tiedostoista vain luku -muotoisia:

ATTRIB +R /S *

Kuvaus: Tässä kaikki nykyisen hakemiston tiedostot ja kaikki alihakemistot ovat vain luku -muotoisia. Parametri`/S`tarkoittaa rekursiivista soveltamista alihakemistoihin. Esimerkki 6: Tiedoston attribuuttien muuttaminen vain luku -tilassa:

ATTRIB +R tiedosto.txt

Kuvaus: Muuttaa tiedoston "File.txt" attribuutit vain luku -muotoisiksi. Kanssa`+R`vain luku -määrite lisätään. Esimerkki 7: Tyhjennä tiedostoattribuutit vain luku -tilassa:

ATTRIB -R tiedosto.txt

Kuvaus: Avaa File.txt-tiedoston vain luku -attribuutin. The`ATTRIB`komentoa käytetään tiedostojen ja kansioiden attribuuttien hallintaan Windowsin komentokehotteessa. Huomaa, että määritteiden muuttaminen voi vaikuttaa tiedostoihin, ja on tärkeää varmistaa, että tällaiset muutokset ovat asianmukaisia.

"ATTRIB" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Näyttää tai muuttaa tiedostomääritteitä.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I] 
[asema:][polku][tiedostonimi] [/S [/D] [/L]]

+ Asettaa määritteen.
- Tyhjentää määritteen.
R Lukutiedoston määrite.
A Arkistotiedoston määrite.
S Järjestelmätiedoston määrite.
H Piilotiedoston määrite.
I Indeksoimaton tiedostomäärite
[asema:][polku][tiedostonimi]
Määrittää tiedoston tai tiedostot, jotka attrib käsittelee.
/S Käsittelee vastaavat nykyisen kansion ja
kaikkien alikansioiden vastaavat tiedostot.
/D Käsittelee myös kansiot.
/L Symbolisen linkin määritteiden käsittely
suhteessa symbolisen linkin kohteeseen

Tärkeää tietoa, vinkkejä "ATTRIB"-komennolle

Kyllä, on joitakin tärkeitä kohtia ja huomioita, jotka sinun tulee pitää mielessä tehdessäsi`ATTRIB`komento Windowsin komentokehotteessa: 1. Käyttöoikeudet: Tiedoston attribuuttien muuttaminen vaatii kirjoitusoikeudet tiedostoon tai kansioon. Varmista, että sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet tai että komento suoritetaan järjestelmänvalvojan oikeuksin. 2. Attribuuttien ymmärtäminen: Attribuutilla voi olla eri tiloja, kuten vain luku (`+R`), piilotettu (`+H`), arkistoitu (`+A`), ja järjestelmä (`+S`). On tärkeää ymmärtää, kuinka nämä määritteet vaikuttavat tiedostoihin ja kansioihin. 3. Parametrien järjestys: Parametrien järjestys on tärkeä. The`ATTRIB`-Komento odottaa tiettyjä parametreja tietyissä paikoissa. Esimerkiksi lisäämällä vain luku -attribuutin kanssa`+R`odotettu ennen tiedoston nimeä:`ATTRIB +R tiedosto.txt`. 4. Rekursiiviset muutokset: Jos haluat muuttaa alihakemistojen tiedostojen attribuutteja, käytä parametria`/S`rekursiivisia muutoksia varten. Esimerkiksi:`ATTRIB +R /S *`. 5. Poista attribuutti: Jos haluat poistaa määritteen, käytä parametria`-`sijasta`+`. Esimerkiksi:`ATTRIB -R tiedosto.txt`. 6. Piilotiedostoihin liittyviä huomioita: Jos käsittelet piilotettuja tiedostoja, varmista, että otat Näytä piilotiedostot käyttöön Resurssienhallinnassa varmistaaksesi, että näet kaikki tiedostot. 7. Varmuuskopiointi: Tiedostomääritteiden muutokset voivat vaikuttaa tiedostojen toimivuuteen. On suositeltavaa luoda varmuuskopio ennen kuin teet suuria muutoksia tiedostomääritteisiin. 8. Tiedoston suojaus: Vain luku -attribuutin lisääminen estää vain tahattomat muutokset. Se ei kuitenkaan suojaa kohdistetuilta muutoksilta käyttäjien, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet. Varmista, että ymmärrät tiedostomääritteiden muuttamisen vaikutuksen ja käytä`ATTRIB`-Komento viisaasti. On myös tärkeää käyttää komennon (`ATTRIB /?`) saadaksesi lisätietoja ja vaihtoehtoja.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento ATTRIB - Näyttää tai muuttaa tiedoston määritteitä.

HTTP: ... console/fi/003.htm
0.093
14940

How do I sort the order for the Copy Paste menu?

Can I create an Internet shortcut in the Windows 11 start menu?

Festlegen der Standardschriftart für die Desktop Kurznotiz!

Unterschied Statische IP und Dynamische IP?

Ongoing processes overview in Process-KO!

Can I run Windows XP programs under Windows 11!(0)