ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.062

Wie kann ich in WinBin2Iso in meine Landessprache übersetzen!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /