TREE: Esittää graafisesti levyaseman tai polun kansiorakenteen.


 


... Esimerkit komennosta "TREE"
... "TREE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "TREE"-komennolle

Komento: "TREE" on päällä Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "TREE"

The`TREE`Windowsin komentokehotteen komentoa käytetään näyttämään tietyn polun tai aseman hakemistorakenne. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`TREE`-Komento: Esimerkki 1: Tarkastele nykyisen hakemiston hakemistorakennetta:

TREE

Kuvaus: Tämä komento näyttää nykyisen hakemiston (jonka komentokehote sijaitsee) hakemistorakenteen. Esimerkki 2: Tarkastele tietyn hakemiston hakemistorakennetta:

TREE C:\Esimerkki

Kuvaus: "C:\Example"-hakemiston hakemistorakenne näkyy tässä. Esimerkki 3: Näytetään hakemistorakenne alikansioineen ja tiedostoineen:

TREE /F

Kuvaus: The`/F`-Option näyttää hakemistojen lisäksi myös tiedostot hakemistorakenteessa. Esimerkki 4: Hakemistorakenteen näyttäminen lisätiedoilla:

TREE /A

Kuvaus: The`/A`vaihtoehto näyttää lisätietoja jokaisesta hakemistosta, mukaan lukien sen sisältämien tiedostojen ja alikansioiden lukumäärän. Esimerkki 5: Hakemistorakenteen näyttäminen täydellisillä poluilla:

TREE /F /A

Kuvaus: Yhdistelmä`/F`- ja`/A`-Vaihtoehdot näyttää hakemistorakenne tiedostoineen ja lisätiedoineen, mukaan lukien täydelliset polut. Esimerkki 6: Hakemistorakenteen näyttäminen tietyllä syvyystasolla:

TREE /F /A /L 2

Kuvaus: The`/L`vaihtoehto rajoittaa näytettävien hakemistojen syvyyttä. Vain hakemistot ja tiedostot, joiden syvyys on 2, näytetään tässä. Esimerkki 7: Vie hakemistorakenne tekstitiedostoon:

TREE /F /A > Hakemiston rakenne.txt

Kuvaus: Tämä komento ohjaa hakemistorakenteen tulosteen tekstitiedostoon nimeltä hakemistorakenne.txt. On tärkeää huomata, että`TREE`-komennolla on taipumus näyttää paljon tietoa erittäin syville tai suurille hakemistorakenteille. Tällaisissa tapauksissa tulokset voivat olla hämmentäviä. Sinä pystyt`TREE /?`komentokehotteessa saadaksesi apua ja luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista`TREE`näyttöön tuleva komento.

"TREE" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Esittää graafisesti aseman tai polun kansiorakenteen.

TREE [asema:][polku] [/F] [/A]

/F Näyttää kansioissa olevien tiedostojen nimet.
/A Käytetään ASCII:ta laajennetun merkistön sijaan.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "TREE"-komennolle

Kun käytät`TREE`-komentoa Windowsin komentokehotteessa, on muutamia huomioitavia seikkoja: 1. Tulosten laajuus: Riippuen hakemistorakenteen syvyydestä ja koosta, tiedoston tulos`TREE`-Komento voi olla hyvin laaja. On tärkeää miettiä, mitä vaihtoehtoja (`/F`,`/A`,`/L`jne.) sopivat parhaiten käyttötapauksiisi. 2. Tallennustulos: Jos hakemistorakenne on suuri, tiedoston lähtö`TREE`-Komento voi olla hyvin suuri. Tällaisissa tapauksissa saattaa olla järkevää ohjata tulos tiedostoon myöhempää tarkastelua tai analysointia varten. Esimerkki:

TREE /F /A > Hakemiston rakenne.txt

3. Syvyysrajoitus: Erittäin syville hakemistorakenteille vaihtoehto`/L`voidaan käyttää rajoittamaan näytettävien hakemistotasojen määrää. Tämä voi parantaa selkeyttä. Esimerkki:

TREE /F /A /L 2

4. Tiedostojärjestelmän käyttöoikeudet: `TREE`komento näyttää hakemistorakenteen komennon suorittavan käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Hakemistot tai tiedostot voivat olla näkyvissä tai ei, riippuen käyttäjän käyttöoikeuksista. 5. Suorituskyky: Erittäin suurilla hakemistorakenteilla, ajettaessa`TREE`-Komento voi kestää jonkin aikaa ja vaikuttaa suorituskykyyn. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti verkkoosuuksissa tai hakemistoissa, joissa on paljon tiedostoja. 6. Erikoismerkit polussa: Varmista, että analysoitavan hakemiston polku ei sisällä erikoismerkkejä, joilla voi olla erityinen merkitys komentorivillä. Käytä tarvittaessa lainausmerkkejä polun ympärillä. Esimerkki:

TREE "C:\Oma hakemistoni"

7. Hakemistojen ja tiedostojen nimet välilyönneillä: Jos hakemistojen tai tiedostojen nimet sisältävät välilyöntejä, kirjoita polku lainausmerkkeihin välttääksesi komentorivin tulkintaongelmia. Esimerkki:

TREE "C:\Hakemisto välilyönneillä"

8. Erikoisvaihtoehdot: Tarkista käytettävissä olevat vaihtoehdot painikkeella`TREE /?`komentokehotteessa määrittääksesi, mitkä vaihtoehdot sopivat parhaiten tarpeisiisi. The`TREE`komento on hyödyllinen työkalu, mutta on tärkeää ottaa huomioon vaikutus suorituskykyyn ja tulosteen kokoon, varsinkin kun sitä käytetään suurissa hakemistorakenteissa.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento TREE - Esittää graafisesti levyaseman tai polun kansiorakenteen.

HTTP: ... console/fi/066.htm
0.14
16483
Delete temporary files and others automatically under Windows 11 and 10! Sterne am Windows Desktop im Vordergrund! Windows 10 / 11 zurücksetzen auf Werkseinstellung ohne PC neu aufzusetzen? Write short invitations and reports on Windows 10/11! Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini! After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why? Find Thumbnail Cache in Windows 10 and 11? Temporäre Dateien und andere automatisch löschen unter Windows 10 löschen! Activate offline files on Windows 10/11! Simply type in bold, italic or underlined?(0)