NET HELP PRINT: näyttää tulostaa työpaikkoja ja jaetun queues.For kunkin jonoon, näytön luettelot työpaikkoja, jotka osoittavat, koon ja aseman ...


... Esimerkit komennosta "NET HELP PRINT"
... "NET HELP PRINT" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP PRINT"-komennolle

Komento: "NET HELP PRINT" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "NET HELP PRINT"

The`NET PRINT`-komentoa käytetään Windowsin komentorivillä tulostinjonojen tietojen näyttämiseen tai tulostustöiden hallintaan. Tässä on esimerkkejä tämän komennon käytöstä: Esimerkki 1: Näytä kaikki tulostinjonot tietokoneella

net print

Kuvaus: Tämä komento luettelee kaikki paikallisen tietokoneen tulostinjonot, mukaan lukien tulostimien nimet ja odottavien tulostustöiden lukumäärän. Esimerkki 2: tarkastele tietyn tulostusjonon tietoja

net print "Tulostimen nimi"

Kuvaus: Yksityiskohtainen luettelo tietyn "Tulostimen nimi" -nimisen tulostimen odottavista tulostustöistä näkyy tässä. Esimerkki 3: Lähetä tulostustyö

echo Testitulostus > LPT1
net print /d:"Tulostimen nimi" LPT1

Kuvaus: Tämä komento lähettää testitulostustyön tulostimeen nimeltä "tulostimen nimi". Huomaa, että "LPT1" on esimerkki tulostinportista ja se tulee korvata varsinaisella portilla. Esimerkki 4: Poista tulostustyö

net print /delete "Tulostimen nimi" Tulostustyön numero

Kuvaus: Tässä poistetaan tietyn tulostimen odottava tulostustyö, jonka nimi on "Tulostimen nimi" ja määritetty tulostustyön numero. Esimerkki 5: Tarkastele tietoja etätulostimesta

net print \\Remote_Computer\Tulostimen nimi

Kuvaus: Tämä komento näyttää tiedot tulostinjonosta etätietokoneessa nimellä "RemoteComputer" ja tulostimen nimellä "tulostimen nimi". Esimerkki 6: Näytä tulostusjono tietylle käyttäjälle

net print /user:"Käyttäjänimi"

Kuvaus: Tämä näyttää tulostusjonon tietylle käyttäjälle nimeltä "käyttäjänimi". Esimerkki 7: Tietyn tulostimen tulostustöiden poistaminen

net print /purge "Tulostimen nimi"

Kuvaus: Tämä komento poistaa kaikki odottavat tulostustyöt tietyltä tulostimelta nimeltä "kirjoitinnimi". Huomaa, että tarkat tulostimen tai jonojen nimet voivat vaihdella järjestelmäkokoonpanon mukaan. käyttää`NET PRINT /?`komentokehotteessa tarkistaaksesi Windows-versiosi asetukset ja syntaksitiedot.

"NET HELP PRINT" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komennon syntaksi on:

NET PRINT
\\tietokonenimi\jakonimi
[\\tietokonenimi] työnumero [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT näyttää tulostustyöt ja jaetut jonot.
Jokaisesta jonosta näytetään työt, niiden koko ja
tila sekä jonon tila.

\\tietokonenimi Sen tietokoneen nimi, jonka 
tulostusjonot
jaetaan.
jakonimi Jaetun tulostusjonon nimi. 
työnumero Tulostustyölle annettu
tunnusnumero. Tietokone, jossa on yksi 
tai useampi
tulostusjono, antaa kullekin 
tulostustyölle
yksilöllisen numeron.
/HOLD Estää jonossa olevan työn tulostuksen.
Työ jää tulostusjonoon ja muut työt 
ohittavat sen, 
kunnes työ vapautetaan. 
/RELEASE Aktivoi pidossa olevan työn uudelleen.
/DELETE Poistaa työn jonosta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP PRINT"-komennolle

Kun käytät`NET PRINT`-komento Windowsin komentorivillä, huomioi seuraavat seikat: 1. Ylläpitäjän oikeudet: - Tulostinjonojen tarkasteleminen ja tulostustöiden hallinta saattavat vaatia järjestelmänvalvojan oikeuksia. Varmista, että avaat komentokehotteen järjestelmänvalvojana, jotta voit käyttää kaikkia tarvittavia resursseja. 2. Käytä oikeaa syntaksia: - Varmista, että käytät oikeaa syntaksia`NET PRINT`komento käytettäväksi. Väärä syntaksi voi johtaa virheisiin. Sinä pystyt`NET PRINT /?`tarkistaaksesi tietyt asetukset ja syntaksitiedot. 3. Tulostinohjaimet ja kokoonpano: - Tarkista, että tulostinohjaimet ja tulostusjonon asetukset ovat oikein, sillä tämän alueen ongelmat voivat aiheuttaa tulostustyöongelmia. 4. Tarkista tulostimen tila: - Tarkista tulostimien tila varmistaaksesi, että ne toimivat ja ettei niissä ole virheitä. 5. Tulostustöiden poistojen vaikutukset: - Tulostustöiden poistaminen`NET PRINT /delete`voi aiheuttaa jo aloitettujen tulostustöiden peruuntumisen. Varmista, että tämä on tahallista ennen tulostustöiden poistamista. 6. Tulostustyön suojaus: - Kiinnitä huomiota turvallisuusnäkökohtiin, kun tarkastelet ja poistat tulostustöitä. Tulostustöiden luvattomat muutokset voivat vaikuttaa käyttökokemukseen. 7. Käytä komentosarjoissa tai automaatiossa: - Jos käytät`NET PRINT`skripteissä tai automaatiossa varmista, että skriptisi sisältää tarkistuksia ja lokikirjauksia ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi. 8. Tulostustyöt etätietokoneilta: - Jos tarkastelet tai hallitset tulostustöitä etätietokoneessa, varmista, että sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet ja että verkkoyhteys on luotettava. 9. Version yhteensopivuus: - Huomaa, että tiettyjen vaihtoehtojen saatavuus ja komennon käyttäytyminen voivat vaihdella Windows-version mukaan. Varmista, että komennot ovat yhteensopivia käyttöjärjestelmän tietyn version kanssa. 10. Kirjaus ja kirjaus: - Kirjaa tarvittaessa toiminnot muutosten seuraamiseksi ja niiden saataville myöhempää tarkastelua varten. Kun kiinnität huomiota näihin kohtiin, voit`NET PRINT`-Käytä komentoja turvallisesti ja tehokkaasti ympäristössäsi tarkastellaksesi tulostusjonotietoja ja hallitaksesi tulostustöitä.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento NET HELP PRINT - näyttää tulostaa työpaikkoja ja jaetun queues.For kunkin jonoon, näytön luettelot työpaikkoja, jotka osoittavat, koon ja aseman kunkin työpaikan ja aseman jonossa.

HTTP: ... console/fi/115.htm
0.124
30160
Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC? Windows 11 zeigt Ihnen, wie Sie Windows 11 verwenden! Passwort Änderung Aufforderung unter Windows 11? Install Windows 11 on FAT or FAT32, is that possible? Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!  Unexpected movements of the Windows mouse pointer! Quad Explorer for MS Windows 11, 10, ... start as maximized window! Ein Betrachter für eine Vielzahl von Bild , Audio und Video - Formaten! Is the new Windows 11 really installed? Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10/11?(0)