ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USER
Komennon syntaksi on:

NET USER
[käyttäjänimi [salasana | *] [valitsimet]] [/DOMAIN]
käyttäjänimi {salasana | *} /ADD [valitsimet] [/DOMAIN]
käyttäjänimi [/DELETE] [/DOMAIN]
käyttäjänimi [/TIMES:{ajat | ALL}]

NET USER luo ja muokkaa tietokoneiden käyttäjätilejä. Jos
valitsimia
ei käytetä, komento näyttää tietokoneen käyttäjätilit.
Käyttäjätilien
tiedot on tallennettu käyttäjätilien tietokantaan.

käyttäjänimi Lisättävän, poistettavan, muokattavan tai
tarkasteltavan
käyttäjätilin nimi. Käyttäjätilin nimessä voi olla
enintään
20 merkkiä.
salasana Asettaa tai muuttaa käyttäjätilin salasanan.
Salasanan täytyy olla vähintään niin pitkä, kuin
NET ACCOUNTS -komennon /MINPWLEN-valitsin määrittää.
Salasanassa
voi olla enintään 14 merkkiä.
* Näyttää salasanaa kysyvän kehotteen. Salasana
ei näy, kun kirjoitat sen salasanakehotteeseen.
/DOMAIN Suorittaa toiminnon nykyisen toimialueen
ohjauskoneelle.
/ADD Lisää käyttäjätilin käyttäjätilien tietokantaan.
/DELETE Poistaa käyttäjätilin käyttäjätilien tietokannasta.

Valitsimet Katso alla olevaa luetteloa.

Valitsimet Kuvaus
--------------------------------------------------------------
----------
/ACTIVE:{YES | NO} Ottaa tilin käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Jos tili ei ole aktiivinen,
käyttäjä ei voi
käyttää palvelinta. Oletusarvo on
YES.
/COMMENT:"teksti" Käyttäjätiliä kuvaava
kommentti. Kirjoita teksti
lainausmerkkeihin.
/COUNTRYCODE:nnn Käyttää käyttöjärjestelmä maakoodia
määritettyjen kielitiedostojen
käyttämiseksi
käyttöohjeissa ja virhesanomissa.
Arvo
0 tarkoittaa oletusmaakoodia.
/EXPIRES:{päivämäärä | NEVER} Saa tilin vanhentumaan, jos
päivämäärä
asetetaan. NEVER tarkoittaa, että
tilillä ei ole
aikarajaa. Vanhentumispäivä on
muodossa
kk/pp/vv(vv). Kuukausi voi olla
numero- tai
tekstimuodossa tai lyhennetty
kolmeen kirjaimeen.
Vuodessa voi olla kaksi tai neljä
numeroa.
Erota päivämäärän osat
vinoviivoilla (/)
(ei välilyönneillä).
/FULLNAME:"nimi" Käyttäjän koko nimi (ei vain
käyttäjänimi). Kirjoita nimi
lainausmerkkeihin.
/HOMEDIR:polkunimi Asettaa käyttäjän aloituskansion
polun.
Polun täytyy olla olemassa.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Määrittää, voivatko käyttäjät
muuttaa omaa
salasanaansa. Oletusarvo on YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Määrittää, onko käyttäjätilillä
oltava
salasana. Oletusarvo on YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Määrittää, tuleeko käyttäjän
päivittää
salasana seuraaavan kirjautumisen
yhteydessä. Oletusarvo
on NO.
/PROFILEPATH[:polku] Asettaa käyttäjän
kirjautumisprofiilin polun.
/SCRIPTPATH:polkunimi Käyttäjän kirjauskomentosarjan
polku.
/TIMES:{ajat | ALL} Kirjautumisaika. TIMES annetaan
muodossa
päivä[-päivä][,päivä[-
päivä]],aika[-aika][,aika
[-aika]], yhden tunnin välein.
Päivät voi kirjoittaa kokonaan tai
lyhennettyinä.
Tunnit voivat olla 12 tai 24 tunnin
muodossa. Jos
käytössä on 12 tunnin muoto, käytä
lyhenteitä am,
pm, a.m. tai p.m. ALL tarkoittaa,
että käyttäjä
voi kirjautua aina sisään, ja tyhjä
arvo
tarkoittaa, että käyttäjä ei voi
koskaan
kirjautua sisään. Erota päivä- ja
aikatiedot
pilkuilla sekä useat päivä- ja
aika-tiedot
puolipisteellä.
/USERCOMMENT:"teksti" Järjestelmänvalvoja voi lisätä tai
muuttaa
tilin kommenttia.
/WORKSTATIONS:{tietokonenimi[,...] | *}
Näyttää enintään kahdeksan
tietokonetta, joista
käyttäjä voi kirjautua verkkoon.
Jos
/WORKSTATIONS-valitsimella ei ole
luetteloa tai
jos luettelo on *, käyttäjä voi
kirjautua sisään
mistä tahansa tietokoneesta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Komennon syntaksi on:

NET VIEW
[\\tietokonenimi [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:toimialuenimi]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\tietokonenimi]

NET VIEW näyttää luettelon tietokoneessa jaetuista resursseista.
Jos
valitsimia ei määritetä, komento näyttää nykyisen toimialueen tai
verkon
tietokoneiden luettelon.

\\tietokonenimi Tietokone, jonka jaettuja resursseja
haluat
tarkastella.
/DOMAIN:toimialuenimi Määrittää toimialueen, jonka
käytettävissä olevia
tietokoneita haluat tarkastella. Jos
toimialuenimeä
ei määritetä, komento näyttää kaikki
lähiverkon
toimialueet.
/NETWORK:NW Näyttää kaikki NetWare-verkon
käytettävissä olevat
palvelimet. Jos tietokonenimi
määritetään,
komento näyttää NetWare-verkon
kyseisen
tietokoneen käytettävissä olevat
resurssit.
/CACHE Näyttää määritetyn tietokoneen
resurssien
offline-asiakkaan välimuistiasetukset.
/ALL Näyttää kaikki jaetut resurssit,
mukaan lukien
jaetut $-resurssit
C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
Komennon syntaksi on:

SYNTAX
Komentosyntaksissa käytetään seuraavia käytäntöjä:

- Sanat, jotka täytyy kirjoittaa merkityllä tavalla, on
kirjoitettu isoilla
kirjaimilla. Muuttuvat osat on kirjoitettu pienillä
kirjaimilla.

- Hakasulkeet [ ja ] ympäröivät valinnaisia osia, jotka
voi kirjoittaa komentoon.

- Aaltosulkeet { ja } ympäröivät luetteloita. Jokin luettelon
kohta
täytyy määrittää komentoon.

- Pystyviiva | erottaa luettelon kohdat. Komentoon voi määrittää
vain yhden
luettelon kohdista.

Esimerkiksi seuraavassa syntaksissa on kirjoitettava NET
COMMAND ja
joko VALITSIN1 tai VALITSIN2. Nimeä ei tarvitse määrittää.
NET COMMAND [nimi] {VALITSIN1 | VALITSIN2}

- Merkkijono [...] tarkoittaa, että edellisen kohdan voi
toistaa.
Erota kohdat välilyönneillä.

- Merkkijono [,...] tarkoittaa, että edellisen kohdan voi
toistaa
mutta kohdat on erotettava pilkuilla tai puolipisteillä eikä
välilyönneillä.

- Palvelunimet, joissa on vähintään kaksi sanaa, täytyy
kirjoittaa
komentoriville lainausmerkeissä. Esimerkiksi
NET START "COMPUTER BROWSER" käynnistää tietokoneen
selauspalvelun.


GOTO : NETSTAT /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento NET HELP USER - luo ja muuttaa käyttäjien tilit tietokoneita. Kun käyttää ilman vaihteita, se luetellaan käyttäjä tilit tietokoneeseen. Käyttäjätilin tiedot on tallennettu käyttäjän tilit tietokantaan.

HTTP: ... console/fi/125.htm
0.124
33016

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

RGB Pixel to Negative!

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

Unterschied Freeware und Software?

 /

Download Free Files Safely Erase Tool on Windows!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I clean up the app directory, delete apps!

 /

Was ist eine DLL Datei?

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /

Remove a update from Windows 10, how to?

 /

What is a desktop, with an example?

 /