tftp: Siirrot tiedostoja ja kauko-tietokoneesta, jossa on TFTP-palvelun.


 


... Esimerkit komennosta "tftp"
... "tftp" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "tftp"-komennolle

Komento: "tftp" on päällä Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "tftp"

Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`tftp`komento Windowsin komentokehotteessa: Esimerkki 1: Tiedoston lataaminen TFTP-palvelimelta:

tftp -i Server-IP GET etänä-Tiedostonimi Paikallinen-Kohde

-`-i`: Mahdollistaa interaktiivisen vahvistuskyselyn. -`Server-IP`: TFTP-palvelimen IP-osoite. -`GET`: Avainsana tiedoston lataamiseen palvelimelta. -`etänä-Tiedoston nimi`: TFTP-palvelimella olevan tiedoston nimi. -`Paikallisempaa-Kohde`: Paikallisen tietokoneen sijainti, johon haluat ladatun tiedoston tallentavan. Esimerkki 2: Tiedoston lähettäminen TFTP-palvelimelle:

tftp -i Server-IP PUT Paikallisempaa-Tiedostopolun etä-Kohde

-`-i`: Mahdollistaa interaktiivisen vahvistuskyselyn. -`Server-IP`: TFTP-palvelimen IP-osoite. -`PUT`: Avainsana tiedoston lataamiseksi palvelimelle. -`Paikallisempaa-Tiedostopolku`: Polku tiedostoon paikallisessa tietokoneessa. -`etänä-Kohde`: TFTP-palvelimen polku, johon tiedosto tulee tallentaa. Esimerkki 3: Yhteyden muodostaminen interaktiivisesti TFTP-palvelimeen:

tftp

- Jos annat komennon ilman parametreja, voit muodostaa interaktiivisen yhteyden TFTP-palvelimeen. Sinua pyydetään syöttämään palvelimen nimi ja toiminto (GET tai PUT). Esimerkki 4: Muuta aikakatkaisuarvoa:

tftp -t Aikalisä-Arvo

-`-t`: Asettaa TFTP-komennon aikakatkaisuarvon. -`Aikalisä-Arvo`: Aika sekunteina, joka on odotettava ennen aikakatkaisua. Esimerkki 5: Muuta lähetystilaa (ASCII tai binääri):

tftp -m Mode

-`-m`: Asettaa TFTP-komennon lähetystilan. -`Mode`: Siirtotila, joko "netascii" ASCII:lle tai "oktetti" binäärille. Esimerkki 6: Näytä ohje ja asetukset:

tftp -?

- Näyttää luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja niiden kuvauksista. Näiden esimerkkien tarkoituksena on saada sinut alkuun`tftp`komento Windowsin alla. Huomaa, että TFTP (Trivial File Transfer Protocol) tarjoaa vähemmän ominaisuuksia kuin FTP (File Transfer Protocol) ja sitä käytetään usein ympäristöissä, joissa tarvitaan yksinkertaisia ​​tiedostojen siirtoja, kuten: B. kun määrität verkkolaitteita. The`tftp`komento Windowsissa on suhteellisen yksinkertainen ja tarjoaa rajoitettuja toimintoja verrattuna kehittyneempiin protokolliin, kuten FTP. On kuitenkin joitain lisävaihtoehtoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tiedostonsiirtotehtävien tarpeiden mukaan: Lisää vaihtoehtoja`tftp`-Komento: Nämä vaihtoehdot tarjoavat lisää mukautusvaihtoehtoja`tftp`-komentoa, mutta on tärkeää huomata, että TFTP itsessään ei ole suojattu eikä tarjoa todennusta tai salausta. Siksi sitä tulisi käyttää vain ympäristöissä, joissa turvallisuusvaatimukset sen sallivat. Jos tarvitset lisätoimintoja ja suojausominaisuuksia, harkitse FTP:tä tai SFTP:tä. Esimerkki 1: Määritä portin numero:

tftp -p Port Server-IP

-`-p`: Asettaa TFTP-palvelimen portin numeron. -`Port`: Portin numero, jota TFTP-palvelin kuuntelee. Esimerkki 2: Aseta puskurin koko:

tftp -c Puskurin koko

-`-c`: Asettaa siirtopuskurin koon. -`Puskurin koko`: Puskurin koko tavuina. Esimerkki 3: Määritä yhteysyritykset:

tftp -r Määrä-the-Yrittää Server-IP

-`-r`: Asettaa yhteysyritysten määrän ennen kuin TFTP-komento keskeytyy. -`Määrä-the-Yrittää`: Haluttu yhteysyritysten määrä. Esimerkki 4: Yhteys TFTP-palvelimeen ilman vuorovaikutusta:

tftp -i -s:Server-IP GET etänä-Tiedostonimi Paikallinen-Kohde

-`-s`: Sallii komennon ilman käyttäjän toimia. -`Server-IP`: TFTP-palvelimen IP-osoite. -`GET`: Avainsana tiedoston lataamiseen palvelimelta. -`etänä-Tiedoston nimi`: TFTP-palvelimella olevan tiedoston nimi. -`Paikallisempaa-Kohde`: Paikallisen tietokoneen sijainti, johon haluat ladatun tiedoston tallentavan.

"tftp" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

tftp ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "tftp"-komennolle

On joitain tärkeitä näkökohtia, jotka on otettava huomioon käytettäessä TFTP:tä (Trivial File Transfer Protocol): 1. Turvallisuus: - TFTP siirtää tiedostoja salaamattomina ja ilman todennusta. Siksi on tärkeää käyttää TFTP:tä vain suojatuissa ympäristöissä. Jos on turvallisuusongelmia, tulee käyttää turvallisempia protokollia, kuten SCP (Secure Copy Protocol) tai SFTP (SSH File Transfer Protocol). 2. Palomuurin asetukset: - Varmista, että TFTP-palvelimen palomuuri on määritetty sallimaan saapuvat yhteydet sopivaan TFTP-porttiin (yleensä UDP-portti 69). 3. Lähetysvirhe: - TFTP siirtää tiedostoja ilman virheenkorjausta. Jos lähetysvirheitä tapahtuu, lähetys ei ehkä onnistu onnistuneesti. Tarkkaile lähetystä virheiden varalta, erityisesti ympäristöissä, joissa verkkoolosuhteet ovat huonot. 4. Tiedoston käyttöoikeudet: - Tarkista TFTP-palvelimen tiedostooikeudet varmistaaksesi, että TFTP-palvelimella on kirjoitusoikeus tiedoston latauskohteeseen ja lukuoikeus tiedoston latauskohteeseen. 5. IP-osoitteet ja isäntänimet: - Käytä selkeitä ja oikeita IP-osoitteita tai isäntänimiä TFTP-palvelimelle varmistaaksesi, että yhteys voidaan muodostaa onnistuneesti. 6. Aikakatkaisut ja uudelleenyritykset: - TFTP käyttää yksinkertaisia ​​aikakatkaisuja ja uudelleenyrityksiä. Jos yhteys katkeaa tai palvelin ei vastaa, lähetysongelmia voi ilmetä. Säädä aikakatkaisuarvoja tarvittaessa. 7. Puskurin koko: - Jotkut TFTP-toteutukset mahdollistavat puskurin koon säätämisen. Saattaa olla hyödyllistä optimoida puskurin koko lähetyksen tehokkuuden parantamiseksi. 8. TFTP-palvelinohjelmisto: - Käytä luotettavaa TFTP-palvelinohjelmistoa. Kolmannen osapuolen TFTP-palvelimia on useita, ja niiden laatu voi vaihdella. Varmista, että valitsemasi ohjelmisto on luotettava ja turvallinen. 9. Tietojen varmuuskopiointi: - Koska TFTP ei tarjoa sisäänrakennettua virheenkorjausta, on suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot ennen siirtoa tietojen häviämisen estämiseksi. Pidä nämä kohdat mielessä varmistaaksesi TFTP:n sujuvan ja turvallisen käytön. Jos siirrät arkaluontoisia tietoja tai tarvitset suojatun tiedonsiirron, harkitse turvallisempia protokollia, kuten SFTP tai SCP. Windowsissa on useita tapoja siirtää tiedostoja tai muuten käyttää verkkoja. Tässä on joitain muita lähestymistapoja: 1. FTP (File Transfer Protocol): - FTP mahdollistaa tiedostojen siirtämisen tietokoneiden välillä verkon kautta. Windows tarjoaa komentoriviversion nimeltä`ftp`, ja siellä on myös lukuisia kolmannen osapuolen FTP-asiakkaita. 2. SCP (Secure Copy Protocol): - SCP mahdollistaa suojatun tiedostojen siirron SSH:n (Secure Shell) kautta. Voit käyttää SCP-komentoja PowerShellissä tai kolmannen osapuolen SCP-asiakkaassa. 3. SFTP (SSH File Transfer Protocol): - SFTP on FTP:n suojattu laajennus, joka käyttää SSH:ta salaukseen. Windows ei tarjoa sisäänrakennettua SFTP-komentoa, mutta voit käyttää SFTP:tä PowerShellin tai erityisten SFTP-asiakkaiden kautta. 4. Yhdistä verkkoasemat: - Voit liittää verkkoasemia komennolla`net use`muodostaa yhteyden käyttääksesi verkon resursseja. Tämä voidaan tehdä myös Windowsin Resurssienhallinnan avulla.

net use Z: \\Server\Vapauta /user:Käyttäjän salasana

5. PowerShell-cmdletit: - PowerShell tarjoaa useita cmdlet-komentoja verkkoviestintään ja tiedostojen siirtoon. Esimerkiksi`Copy-Item`tai`Invoke-WebRequest`. 6. Robokopio: - Robocopy (Robust Copy) on tehokas komentorivityökalu tiedostojen ja hakemistojen kopioimiseen. Se tarjoaa monia vaihtoehtoja ja sopii suuriin tiedostojen siirtoihin. 7. Kopitetut verkkoasemat: - Voit kartoittaa verkko-osuudet asemina ja suorittaa sitten normaaleja tiedostotoimintoja, kuten kopiointia, siirtämistä ja poistamista. 8. OneDrive tai muut pilvitallennuspalvelut: - Voit ladata tiedostoja pilvitallennuspalveluihin, kuten OneDriveen, ja käyttää niitä eri laitteilla. 9. Windows Shares: - Voit jakaa ja käyttää tiedostoja Windows Sharesin (SMB) kautta. Tämä voidaan tehdä Windowsin Resurssienhallinnan kautta tai käyttämällä komentoja, kuten`net use`tapahtua. 10. Etätyöpöytä (RDP): - Remote Desktopin avulla voit käyttää etätietokoneita ja siirtää tiedostoja yksinkertaisesti siirtämällä tiedostoja paikallisen ja etätyöpöydän välillä. Vaihtoehtoja on monia erityistarpeistasi riippuen. Valinta riippuu tekijöistä, kuten turvallisuus, siirtonopeus, helppokäyttöisyys ja tietyt verkkokokoonpanot.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento tftp - Siirrot tiedostoja ja kauko-tietokoneesta, jossa on TFTP-palvelun.

HTTP: ... console/fi/161.htm
0.14
17361
Rename printer on Windows 11 and 10? I wonder about the function of 'Text to time tester'! Vermisse in der Screenshot-Funktion Speichern als JPG, PNG, BMP, GIF oder TIFF!  Windows 11 PowerShell, Command Prompt or Terminal? How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language? Install Windows 11 parallel to Windows 10? Can I turn off the touchscreen function on Windows 11? What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO? Der Testseiten Ausdruck auf meine MS Windows OS ist in falscher Sprache! Open control panel in Windows 11?(0)