Komento tracert6 - tracert6 ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/fi/164.htm
0.186
6982

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

Teilen Sie Dateien über LAN unter Windows 10!

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Die automatischen Updates beim Adobe Acrobat Reader deaktivieren/ausschalten?

 /

Wie lange dauert das Installieren von Microsoft Office 365!

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /