FINDSTR: Naar tekenreeksen in bestanden zoeken.


... De voorbeelden voor het commando "FINDSTR"
... "FINDSTR" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "FINDSTR" commando

Het commando: "FINDSTR" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "FINDSTR"

De`FINDSTR`opdracht in de Windows-opdrachtprompt is een krachtiger alternatief voor`FIND`. Het biedt geavanceerde functies en ondersteunt reguliere expressies. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Eenvoudig zoeken naar tekst:

FINDSTR "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de tekst "Zoekterm" in het bestand "File.txt" en drukt alle regels af die de string bevatten. Voorbeeld 2: Hoofdlettergevoeligheid negeren:

FINDSTR /I "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Negeert hoofdlettergevoeligheid bij het zoeken naar "zoekterm" in het bestand "File.txt". Voorbeeld 3: Reguliere expressies gebruiken:

FINDSTR /R "^begin van de lijn" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" die beginnen met "begin van regel" met behulp van reguliere expressies (`/R`) worden gebruikt. Voorbeeld 4: Zoeken naar een string en zijn omgeving:

FINDSTR /C:"zoekterm" /C:"andere_tekenreeks" /B /E bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de tekenreeks "SearchKey" of "OtherString" aan het begin (/B) of einde (/E) van regels in "File.txt". Voorbeeld 5: Zoek naar meerdere tekenreeksen met behulp van reguliere expressies:

FINDSTR /R "Patroon1.*Patroon2" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" die zowel "Pattern1" als "Pattern2" bevatten. Voorbeeld 6: Zoek naar een string in alle submappen:

FINDSTR /S "zoekterm" C:\map\*

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in alle bestanden in de opgegeven map en de submappen ervan. Voorbeeld 7: Een string zoeken en het regelnummer weergeven:

FINDSTR /N "zoekterm" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar "zoekterm" in "File.txt" en geeft de regelnummers van de gevonden regels weer. Voorbeeld 8: Bepaalde tekenreeksen uitsluiten:

FINDSTR /V "Uitgesloten_string" bestand.txt

Beschrijving: Geeft alleen de regels in File.txt weer die niet de tekenreeks ExcludedString bevatten. Voorbeeld 9: Zoek naar een string met een specifieke tekenlengte:

FINDSTR /R "^.{5}$" bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar regels in "File.txt" met precies vijf tekens. Voorbeeld 10: Rijen met overeenkomsten en omgeving weergeven:

FINDSTR /C:"zoekterm" /B /E /A:3 bestand.txt

Beschrijving: Zoekt naar de string "Zoekterm" aan het begin (/B) of einde (/E) van regels in "File.txt" en geeft daarnaast drie regels met omgeving weer (voor en na de wedstrijd). Het is belangrijk om in acht te nemen dat`FINDSTR`biedt meer mogelijkheden dan`FIND`, vooral het gebruik van reguliere expressies. De exacte mogelijkheden kunt u bekijken via`FINDSTR /?`worden aangeroepen via de opdrachtprompt.

"FINDSTR" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zoeken naar tekenreeksen in bestanden.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] 
[/P]
[/F:bestand] [/C:tekenreeks] [/G:bestand] [/D:maplijst]
[/A:kleurkenmerken] [/OFF[LINE]] [tekenreeksen]
[[station:][pad]bestandsnaam[ ...]]

/B Vindt patroon als dit aan het begin van een 
regel staat.
/E Vindt patroon als dit aan het einde van een 
regel staat.
/L Gebruikt zoekreeks letterlijk.
/R Gebruikt zoekreeks als gewone uitdrukking.
/S Zoekt naar overeenkomende bestanden in de 
actieve map en
alle submappen.
/I Tijdens de zoekopdracht wordt geen onderscheid 
gemaakt
tussen kleine letters en hoofdletters.
/X Geeft regels weer die precies overeenkomen.
/V Geeft alleen regels weer waarin de tekenreeks 
niet voorkomt.
/N Geeft het regelnummer weer voor elke 
overeenkomende regel.
/M Geeft alleen de bestandsnaam weer als de 
tekenreeks in een
bestand voorkomt.
/O Geeft tekenmarge weer voor elke overeenkomende 
regel.
/P Slaat bestanden met niet-afdrukbare tekens over.
/OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld off-linekenmerk 
niet over.
/A:attr Geeft kleurkenmerk weer met twee hexadecimale 
cijfers.
Zie color /?
/F:bestand Leest bestandslijst van het opgegeven bestand
(/ staat voor console).
/C:tekenreeks De opgegeven tekenreeks wordt als één 
letterlijke zoekreeks
gebruikt.
/G:bestand Haalt zoekreeks uit het opgegeven bestand
(/ staat voor console).
/D:dir Zoeken in een door puntkomma's gescheiden lijst 
van mappen
tekenreeksen Tekst waarnaar gezocht moet worden.
[station:][pad]bestandsnaam
Geeft te doorzoeken bestand(en) aan.

Gebruik spaties om meerdere zoektekenreeksen te scheiden tenzij 
de
schakeloptie /C wordt gebruikt voor het argument. Bijvoorbeeld:
'FINDSTR "hallo allemaal" x.y' zoekt naar "hallo" of "allemaal" 
in
bestand x.y. 'FINDSTR /C:"hallo allemaal" x.y' zoekt naar "hallo 
allemaal"
in bestand x.y.

Referentie voor gewone uitdrukkingen:
. Jokerteken: elk teken
* Herhalen: nul of meer gevallen van vorig teken of 
klasse
^ Regelpositie: begin van regel
$ Regelpositie: einde van regel
[class] Tekenklasse: elk teken in set
[^class] Tegengestelde klasse: elk teken niet in set
[x-y] Bereik: elk teken binnen het opgegeven bereik
\x Escape: letterlijk gebruik van metateken x
\<xyz Woordpositie: begin van woord
xyz\> Woordpositie: einde van woord


Raadpleeg voor meer gegevens over het gebruik van gewone 
uitdrukkingen
met FINDSTR de online Opdrachtreferentie.

Belangrijke informatie, tips voor het "FINDSTR" commando

Bij gebruik van de`FINDSTR`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Hoofdlettergevoelig: De standaardinstelling is zoeken op`FINDSTR`hoofdlettergevoelig, wat betekent dat er rekening wordt gehouden met hoofdletters en kleine letters. Als u een hoofdletterongevoelige zoekopdracht wilt uitvoeren, voegt u de optie toe`/I`toegevoegd.

FINDSTR /I "zoekterm" bestand.txt

2. Reguliere expressies: `FINDSTR`ondersteunt het gebruik van reguliere expressies (`/R`), waardoor uitgebreide zoekopties mogelijk zijn. U kunt reguliere expressies gebruiken om complexere zoekpatronen te maken.

FINDSTR /R "Patroon.*zoekterm" bestand.txt

3. Talrijke opties: `FINDSTR`heeft veel opties en schakelaars om het zoeken te besturen. Deze omvatten opties voor het weergeven van regelnummers (`/N`), waarbij hoofdlettergevoeligheid wordt genegeerd (`/I`), zoeken naar hele woorden (`/W`), waarbij het aantal gevonden regels wordt weergegeven (`/C`), en nog veel meer.

FINDSTR /N /I /W "zoekterm" bestand.txt

4. Bestandstypen en binaire bestanden: `FINDSTR`is standaard bedoeld voor het zoeken naar tekstbestanden. Als u op zoek bent naar binaire bestanden of door specifieke bestandstypen wilt bladeren, moet u de optie gebruiken`/P`gebruik.

FINDSTR /P /I "zoekterm" binair bestand.bin

5. Omgevingsvariabelen: Dat kan`FINDSTR`Gebruik het in combinatie met omgevingsvariabelen om dynamische zoekopdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld:

SET zoekterm=Voorbeeld
FINDSTR /I "%zoekterm%" bestand.txt

6. Meerdere zoekopdrachten: Dat kan`FINDSTR`Gebruik deze optie om naar meerdere tekenreeksen tegelijk te zoeken door er meerdere te typen`/C:"zoekterm"`-Geef opties op.

FINDSTR /C:"Uitdrukking1" /C:"Uitdrukking2" bestand.txt

7. Uitvoer omleiden: Hetzelfde als`FIND`kun je de uitvoer krijgen van`FINDSTR`omleiden naar een bestand.

FINDSTR "zoekterm" bestand.txt > gevonden_rijen.txt

8. Afsluitcode: Vergelijkbaar met`FIND`geeft`FINDSTR`retourneert een exitcode. Een exitcode van 0 betekent dat de zoekterm is gevonden, terwijl een exitcode van 1 betekent dat de zoekterm niet is gevonden.

FINDSTR "zoekterm" bestand.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO De zoekterm is niet gevonden.
) ELSE (
    ECHO De zoekterm is gevonden.
)

Het is belangrijk om de uitgebreide opties en kenmerken van te waarderen`FINDSTR`om te overwegen en ervoor te zorgen dat u de juiste opties gebruikt voor uw specifieke zoekbehoeften. U kunt de volledige lijst met opties en hulp bekijken door te typen`FINDSTR /?`kom in de opdrachtprompt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht FINDSTR - Naar tekenreeksen in bestanden zoeken.

HTTP: ... console/nl/031.htm
0.078
13290

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows 10 and 11 Tablets and PC?

Can I customize keyboard speed, Windows 10 / 11 typing speed is slow?

Fixed time for shutdown or don't sleep timer when the program starts!

For Crashes in Windows 10 and 11, using System File Checker!

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 / 11 and protected directory problem!

Your account is now infected! Modify the password this time!(0)