De opdracht PRINT - Een tekstbestand afdrukken. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PRINT
Een tekstbestand afdrukken.

PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]

/D:apparaat Een afdrukapparaat.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

PROMPT [tekst]

tekst Bepaalt een nieuwe prompt.

De prompt kan uit gewone tekens en uit de volgende codes bestaan:

$A & (en-teken)
$B | (sluissymbool)
$C ( (Haakje openen)
$D Huidige datum
$E Escape-teken (ASCII-code 27)
$F ) (Haakje sluiten)
$G > ('groter dan'-teken)
$H Backspace (wist voorgaand teken)
$L < ('kleiner dan'-teken)
$N Huidig station
$P Huidig station en pad
$Q = ('is gelijk'-teken)
$S (spatie)
$T Huidige tijd
$V Windows-versienummer
$_ Naar begin volgende regel
$$ $ (dollarteken)

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
PROMPT de volgende extra indelingstekens:

$+ nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van
de
PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt
gepushed.

$M Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige
stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige
station
geen netwerkstation is.C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.
GOTO : HELP RD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht PRINT - Een tekstbestand afdrukken.

HTTP: ... console/nl/048.htm
0.28
10844

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Can I Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Wo ist die Soft-Refresh in der Quad-Explorer-Listenansicht?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Tastenkürzel neuer Ordner im MS Datei Explorer (erstellen/anlegen)!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

Windows 8.1 / 10 Bibliotheken ausblenden, entfernen, löschen und hinzufügen, kann man das?

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10!

 /