ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.C:\WINDOWS>HELP REM
Commentaar opnemen in een batchbestand of in het bestand
CONFIG.SYS.

REM [commentaar]
GOTO : HELP REN


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/nl/051.htm
0.062

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /