ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.C:\WINDOWS>HELP TREE
Geeft de mapstructuur van een station of pad grafisch weer.

TREE [station:][pad] [/F] [/A]

/F De namen van de bestanden in alle mappen weergeven.
/A ASCII in plaats van uitgebreide tekenset gebruiken.

GOTO : HELP TYPE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/064.htm
0.077

Standard Drucker festlegen in Windows-7?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Verhindern dass im Datei Explorer Liste *. zip, *. rar, *. cab Ordner geöffnet werden?

 /

Das Verzeichnis in der Registerkarte der Eingabeaufforderung ändern!

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /