eventtriggers: Deze command-line tool maakt het mogelijk een beheerder weer te geven en te configureren Event Triggers op lokaal of op afstand. ...


... De voorbeelden voor het commando "eventtriggers"
... "eventtriggers" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "eventtriggers" commando

Het commando: "eventtriggers" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "eventtriggers"

In moderne Windows-systemen worden gebeurtenistriggers niet langer gebruikt op de opdrachtregel. Gebeurtenistriggers kunnen ook op de opdrachtregel worden gebruikt om acties te activeren wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Voorbeeld 1: Om een ​​bericht weer te geven wanneer een gebruiker een specifieke opdracht uitvoert, kunt u de volgende gebeurtenistrigger gebruiken

@echo off
rem Eventtrigger, waarop een bericht wordt weergegeven, als het commando "dir" is uitgevoerd

rem Als de opdracht "dir" is uitgevoerd, het volgende bericht wordt weergegeven:
if "%1"=="dir" (
 echo "Het bevel 'dir' het was volbracht."
)

Voorbeeld 2: Om een ​​commando uit te voeren wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt, kunt u de volgende gebeurtenistrigger gebruiken

@echo off
rem Eventtrigger, die het bevel gaf "afsluiten" executeert, als het commando "afsluiten" is uitgevoerd

rem Als de opdracht "afsluiten" is uitgevoerd, wordt het bevel "afsluiten" opnieuw uitgevoerd:
if "%1"=="afsluiten" (
 afsluiten /s /t 0
)

"eventtriggers" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

EVENTTRIGGERS /parameter [arguments]

Beschrijving: 
   Deze command-line tool maakt het mogelijk een beheerder aan elkaar en 
    configureren "Event Triggers" op lokaal of op afstand.
Parameter List:
  /Create   Create a new Event Trigger that will monitor and act
        upon the occurrence of NT Log Events of given criteria.

  /Delete   Deletes an Event Trigger by its trigger ID.

  /Query   Displays the Event Trigger properties and settings.

  /?     Displays this help/usage.

Voorbeelden: 
  EVENTTRIGGERS /Create /?
  EVENTTRIGGERS /Delete /?
  EVENTTRIGGERS /Query /?

Belangrijke informatie, tips voor het "eventtriggers" commando

In moderne Windows-systemen worden gebeurtenistriggers niet langer gebruikt op de opdrachtregel. In plaats daarvan wordt Event Viewer gebruikt om gebeurtenissen te controleren en te verwerken. Event Viewer biedt een grafische gebruikersinterface waarmee u gebeurtenissen kunt controleren en verwerken. U kunt Logboeken gebruiken om: - Gebeurtenissen om te filteren - Evenementen om op te slaan - Gebeurtenissen om te analyseren Om Logboeken te gebruiken, opent u deze vanuit het Start-menu. Vervolgens kunt u de gebeurtenissen filteren op type, bron, gebeurtenis-ID en andere criteria. Er is ook de mogelijkheid om gebeurtenissen op te slaan voor latere analyse. Hier volgen enkele voorbeelden van het gebruik van Logboeken: - Om problemen met uw hardware of software te diagnosticeren, kunt u Event Viewer gebruiken om naar foutmeldingen te zoeken. - Om de beveiliging van uw systeem te verbeteren, kunt u Logboeken gebruiken om naar beveiligingsgebeurtenissen te zoeken. - Om de prestaties van uw systeem te controleren, kunt u Logboeken gebruiken om naar prestatiegebeurtenissen te zoeken. Event Viewer is een krachtig hulpmiddel waarmee u gebeurtenissen op uw Windows-systemen kunt controleren en verwerken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht eventtriggers - Deze command-line tool maakt het mogelijk een beheerder weer te geven en te configureren Event Triggers op lokaal of op afstand.

HTTP: ... console/nl/078.htm
0.14
25230

Unterschiede Windows 11 und Windows 10?

Windows 10  / 11 Adapter Settings Find Network?

Windows 10/11 OEM and full version, difference?

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 11 / 10 / 8.1!

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!(0)