De opdracht exe2bin - Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat.

   EXE2BIN [drive1:] [path1] input-bestand [[drive2:] [path2] output-bestand]

   input-bestand  geeft u het. EXE-bestand te converteren.
   output-bestand geeft u het binaire bestand aan te maken.


exe2bin wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Hulpprogramma voor uitpakken van bestanden Versie
6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Eén of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.

EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel

-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten
worden
uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad.
Doel mag een map zijn.
Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet
is opgegeven, moet Doel een map zijn.C:\WINDOWS>FINGER /?

Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de
service Finger
wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.

FINGER [-l] [gebruiker]@host [...]

-l Geeft informatie weer in lange-lijstindeling.
gebruiker Geeft de gebruiker aan waarover u gegevens wilt
ontvangen.
Laat de parameter gebruiker weg om gegevens over
alle
gebruikers op de geselecteerde host te ontvangen.
@host Geeft de server aan op het externe systeem over
wiens
gebruikers u informatie wilt ontvangen.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht exe2bin - Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat.

HTTP: ... console/nl/082.htm
0.171
17134

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Force Windows Time Format in the Desktop Clock!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Lösung um lange Dateipfade in der CMD-Eingabeaufforderung einzufügen!

 /

In Q-Dir, customize the list view to details?

 /

Bit-Locker-Laufwerkverschlüsselung fehlt in Windows-10, warum?

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /