lodctr: Updates Performance Monitor counter namen tekst en uitleg voor een uitbreidbare counter


 


... De voorbeelden voor het commando "lodctr"
... "lodctr" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "lodctr" commando

Het commando: "lodctr" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "lodctr"

De`lodctr`opdracht in Windows wordt gebruikt om prestatiemeteritems en tellers uit het Windows-prestatieregister te laden. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Alle prestatietellers en tellers resetten:

lodctr /r

Met deze opdracht worden alle prestatiemeteritems en tellers teruggezet naar de standaardinstellingen. Dit kan handig zijn als u problemen ondervindt met prestatiebewakingstellers. Voorbeeld 2: Laad alleen de standaard prestatiemeteritems en tellers:

lodctr /s:*

Alleen de standaard prestatiemeters en tellers worden hier geladen. Dit kan helpen als bepaalde indicatoren eerder zijn uitgeschakeld. Voorbeeld 3: Prestatiemeteritems en tellers laden vanuit een bestand:

lodctr /m:bestandsnaam.ini

Met deze opdracht worden prestatiemeteritems en tellers uit een specifiek INI-bestand geladen. U moet "Bestandsnaam.ini" vervangen door de werkelijke naam van het INI-bestand. Voorbeeld 4: Alleen een specifieke prestatiemeter en teller bijwerken:

lodctr /u:Naam van prestatie

Deze opdracht wordt gebruikt om alleen een specifiek prestatiemeteritem en tellers bij te werken. Vervang “prestatienaam” door de daadwerkelijke naam van de indicator. Opmerking: Het gebruik van`lodctr`vereist vaak beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt indien nodig als beheerder uitvoert en dat u over de juiste toegangsrechten beschikt. Het is ook belangrijk op te merken dat oneigenlijk gebruik van`lodctr`kan problemen veroorzaken met prestatiemonitoring, dus de opdracht moet met voorzichtigheid worden gebruikt.

"lodctr" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>LODCTR
Hiermee worden registerwaarden van prestatiemeteritems 
bijgewerkt.

Syntaxis:
LODCTR <Naam van INI-bestand>
INI-FileName is de naam van het initialisatiebestand dat 
de definities
van de tellernamen bevat, alsmede uitleg over een 
uitbreidbare
teller-dll.

LODCTR /S:<Naam van back-upbestand>
de huidige perf-registertekenreeksen en -info opslaan in
<Naam van back-upbestand>

LODCTR /R:<Naam van back-upbestand>
de perf-registertekenreeksen en -info herstellen met 
behulp van
<Naam van back-upbestand>

LODCTR /R
de perf-registertekenreeksen en -info helemaal opnieuw 
maken op basis
van de huidige registerinstellingen en back-up-INI-
bestanden.

LODCTR /T:<Naam van service>
de prestatiemeterservice instellen als vertrouwd.

LODCTR /E:<Naam van service>
de prestatiemeterservice inschakelen.

LODCTR /D:<Naam van service>
de prestatiemeterservice uitschakelen.

LODCTR /Q

LODCTR /Q:<Naam van service>
een query uitvoeren op de prestatiemeterservice-
informatie, voor
alle items of voor 1 item.

LODCTR /M:<Tellermanifest>
XML-bestand met definitie van provider van Windows Vista-
prestatiemeter installeren
in systeemopslag.

Let op: argumenten met spaties in de naam moeten tussen dubbele
aanhalingstekens staan.

Belangrijke informatie, tips voor het "lodctr" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`lodctr`opdracht in de Windows-opdrachtprompt: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert om volledige toegang te hebben tot de prestatiemeteritems en tellers.

Klik met de rechtermuisknop -> "Als Administrator uitvoeren"

2. Let op bij het resetten van alle prestatietellers en tellers: Alle prestatietellers en tellers resetten met`lodctr /r`zet alles terug naar de standaardinstellingen. Wees voorzichtig, want dit kan ertoe leiden dat aangepaste instellingen of configuraties verloren gaan.

lodctr /r

3. INI-bestandsverificatie: Als u`lodctr`Zorg er bij een INI-bestand voor dat het bestand correct is opgemaakt en de vereiste informatie bevat. Fouten in het INI-bestand kunnen problemen veroorzaken.

lodctr /m:bestandsnaam.ini
 
4. Afzonderlijke tellers bijwerken: Als u alleen een specifieke teller wilt bijwerken, gebruikt u de parameter`/u:Naam van prestatie`. Vervang “prestatienaam” door de daadwerkelijke naam van de indicator.

lodctr /u:Naam van prestatie

5. Controleer loggen: Controleer de uitvoer van`lodctr`voor mogelijke fouten of waarschuwingen. Dit kan helpen bij het oplossen van problemen met prestatiebewaking.

lodctr

Houd er rekening mee dat oneigenlijk gebruik van`lodctr`kan problemen veroorzaken met prestatiemonitoring, dus de opdracht moet met voorzichtigheid en kennis van de configuraties worden gebruikt. Het is ook een goede gewoonte om back-ups te maken of de huidige status te documenteren voordat u wijzigingen aanbrengt in prestatiemeteritems en tellers.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht lodctr - Updates Performance Monitor counter namen tekst en uitleg voor een uitbreidbare counter

HTTP: ... console/nl/092.htm
0.187
20480
Windows-Dateiliste in allen Ordnern auf gleiche Ansicht? Office is being updated. Please wait a short time. Crash and error message! In Windows 10 / 11, the files are opened with the wrong program, why this? Can I print all lists and folder contents from the Explorer view on Windows 11, 10, ...? Reinstall Windows XP and format hard drive, how to? Can I install the old MS Office on Windows 11, is this  better? Difference program and application? Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please? How to manage the Windows 10 (management features)? Easier access to the protected directory under Windows 10/11 to delete duplicates!(0)