De opdracht NET HELP CONFIG WORKSTATION - Geeft informatie over de configuratie van het werkstation. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
De syntaxis van deze opdracht is:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG geeft configuratie-informatie voor de service
Workstation of Server
weer. Als u de opdracht opgeeft zonder de schakeloptie SERVER of
WORKSTATION,
wordt een lijst met services weergegeven die kunnen worden
geconfigureerd.
Typ NET HELP CONFIG service voor Help-informatie over de
configuratie van
die service.

SERVER Informatie weergeven over de configuratie van de
service
Server.
WORKSTATION Informatie weergeven over de configuratie van de
service
Workstation.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
De syntaxis van deze opdracht is:

NET CONTINUE
service

NET CONTINUE zet een service van Windows voort die is onderbroken
met de
opdracht NET PAUSE.

service De onderbroken service.
Bijvoorbeeld een van deze services:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
De syntaxis van deze opdracht is:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE sluit een geopend bestand en verwijdert
bestandsvergrendelingen.
Als u deze opdracht opgeeft zonder opties, worden de geopende
bestanden op een
server weergegeven. De lijst bevat het identificatienummer dat
aan een
geopend bestand is toegewezen, de padnaam van het bestand, de
gebruikersnaam
en het aantal vergrendelingen op het bestand.

Deze opdracht kan alleen op computers worden uitgevoerd waarop de
service
Server is gestart.

id Het identificatienummer van een bestand.
/CLOSE Sluit een geopend bestand en verwijdert
bestandsvergrendelingen.
Typ deze opdracht op de server waarop het bestand wordt
gedeeld.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht NET HELP CONFIG WORKSTATION - Geeft informatie over de configuratie van het werkstation.

HTTP: ... console/nl/106.htm
0.124
21075

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Desktop Uhr für den Zelda Breath of the Wild Hintergrund!

 /

Hat Windows-7 eine Bildschirmlupe?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Windows 10/8.1: Can I disable or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, can I enable or turn off?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Schnell das Standard-Betriebssystem vor Windows Neustart ändern!

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /